Het bericht dat in eerste instantie naar buiten gebracht riep veel reacties op onder met name inwoners van Amsterdammers. Omdat veel parken helemaal geen hek hebben, was de vraag hoe die dan afgesloten kunnen worden. Later bleek het om een misverstand te gaan. De veiligheidsregio doelde met de maatregelen niet op de parken, maar op buitengebieden waarvan bekend is dat er eerder illegale feesten...