Maar waarom uitgerekend KLM redden, een sector die volgens Kamerlid Lammert van Raan (Partij van de Dieren), die uit klimaatoverwegingen een drastische reductie van het luchtverkeer wil, geen toekomst heeft: “Waarom niet sectoren helpen die meer bijdragen aan werkgelegenheid en duurzaamheid, en die aantoonbaar vitaler zijn dan deze fatale, destructieve sector? Er zijn weinig mensen die dat begr...