Het Oude Dorp is toe aan een opknapbeurt en de gemeente werkt dit uit in diverse plannen. Het Beeldkwaliteitsplan (1e fase) bepaalt de sfeer die de openbare ruimte moet uitstralen met bijbehorende materialen. Daarnaast is er een Verkeersbesluit, dat het college in mei vaststelde en waar nog wel een bezwaarprocedure voor loopt. In het najaar volgt nog een Gebiedsvisie.