Het uitbreken van de coronacrisis had aanvankelijk als gunstig bijeffect dat het aantal woninginbraken terugliep. Doordat mensen in de 'lockdownperiode' meer thuis waren dan anders, werd er in het ook in Amstelveen voorjaar aanzienlijk minder ingebroken. Eind april was er landelijk zelfs een daling van 60 procent te zien in vergelijking met het jaar daarvoor. Maar half juli lag het aantal inbraken in ons land alweer nagenoeg op hetzelfde niveau als vorig jaar. Sinds het kabinet de beperkende maatregelen in diverse stappen versoepelde, liepen de inbraakcijfers weer op. 

VAKANTIEMAANDEN De verwachting is dat deze trend zich voortzet in de vakantiemaanden juli en augustus. In Amstelveen is inmiddels ook een lichte toename te zien. Ter vergelijking: in maart vonden vijf inbraken plaats en werden er vijf pogingen daartoe gedaan, in juli steeg dit aantal naar respectievelijk negen inbraken en zeven pogingen.

VERSPREID DOOR AMSTELVEEN De door de gemeente geregistreerde inbraken vonden in juli verspreid door de gemeente plaats. Drie maal sloegen inbrekers toe in de wijk Groenelaan. Dat gebeurde op 18 juli zelfs tweemaal op één dag aan aan Donau en In de Wolken. Op 5 juli werd ook ingebroken in een woning aan In De Wolken. In Westwijk vonden twee woninginbraken plaats aan de Rosa Spierlaan (16 juli) en de Catharina van Renneslaan (tussen 13 en 20 juli). De overig inbraken vonden plaats aan de Spurgeonlaan (25 juli), Bankraspad (5 juli), Parlevinker (4 juli) en Benderslaan (3 of 4 juli). Inbraakpogingen werden in juli gedaan aan Katerstraat (24 juli), Bovenkerkerweg (19 of 20 juli), Terschellingstraat (13 of 14 juli), Bevelandsezijweg (17 juli), Amsteldijk-Noord (6 juli), Govert Flicklaan (tussen 6 en 10 juli) en de Fideolaan (2 of 3 juli). 

PREVENTIEMAATREGELEN De gemeente meldt sinds half juni ook haar website waar en hoe er is ingebroken, zodat inwoners weten wat er speelt in hun wijk. De gemeente meldt ook per geval welke maatregelen bewoners kunnen treffen om inbraken te voorkomen. Ook is op amstelveen.nl een algemeen overzicht van diverse preventiemaatregelen tegen inbraak te vinden. De gemeente verstrekt ook subsidies voor de beveiliging van de woning

INTERVENTIETEAM Hoewel er vorige maand dus sprake was van een lichte stijging van het aantal inbraken heeft Amstelveen succes met de aanpak om de praktijken van het dievengilde terug te dringen. De aanpak van woninginbraken is een speerpunt in het veiligheidsbeleid van het huidige college van Burgemeester en Wethouders vanwege de impact die inbraken op bewoners kan hebben. Zij kunnen zich daarna onveilig gaan voelen omdat een onbekende met slechte bedoelingen in hun persoonlijke leefomgeving is binnengedrongen. Gemeente en politie werken bij de aanpak intensief samen en zetten naast traditionele middelen zoals opsporing, voorlichting en subsidies, ook vernieuwende methoden in, zoals het gemeentelijk interventieteam met oud-politiemensen en ANPR-camera’s waarmee kentekens worden geregistreerd. 

GOEDE RESULTATEN Het speciaal anti-inbraakteam werd op 1 april 2019 ingesteld. Het team telt onder meer vier oud-agenten. Zij ondersteunen samen met twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de politie bij de bestrijding van inbraken in woningen en auto's. De ANPR-camera's werden in de zomer van 2019 door de gemeente geplaatst in samenwerking. De camera’s staan op strategische plaatsen bij in- en uitvalswegen. Ze registreren kentekens van voertuigen en vergelijken die met data van de politie. Zodra een ‘verdacht’ kenteken is gefotografeerd, ontvangt de politie Amstelveen een melding en kan vervolgens gericht actie nemen. Afgelopen jaar heeft de politie met behulp van deze informatie een aantal voertuigen van verdachten van inbraak aangehouden. Politie en gemeente zijn dan ook positief over de resultaten en hebben inmiddels besloten om de camera’s nu structureel in te gaan zetten. De camera’s zijn relatief eenvoudig te verplaatsen en worden ingezet op locaties waar de politie het meeste effect verwacht.

IMPACT Het pakket maatregelen had het gewenste effect om het aantal woninginbraken terug te dringen. Zo daalde dit aantal in de eerste acht maanden van 2019 met 35 procent. In de periode van januari tot en met augustus werden in 2018 nog 243 woninginbraken gemeld en in 2019 waren dat er in dezelfde periode 157. De Amstelveense aanpak van inbraakpreventie kreek recent op 13 juli ook landelijke aandacht in het NOS-Journaal. Enkele inwoners van de Straat van Magelhaens in de wijk Kostverloren vertelde welke impact een inbraak en inbraakpogingen op hen had gehad en dat ze inmiddels met steun van de gemeente een hekwerk ter beveiliging op een achterpad hadden geplaatst. Ook wethouder Herbert Raat (Handhaving) werd voor dit Journaal-item geïnterviewd. 

TIPS Naast de inzet van gemeente en politie, kunnen bewoners ook zelf allerlei maatregelen treffen om inbraken te voorkomen. Het devies voor als je weggaat is: Ramen dicht, lichtje aan en deur op slot. Laat de buren bij langere afwezigheid een oogje in het zeil houden en laat hen de post weghalen. Zorg er ook voor dat kliko's en ladders weg zijn, zodat die niet gebruik kunnen worden om naar binnen te klimmen.