Het aantal binnenbranden was in 2020 het hoogst van de afgelopen vijf jaar in Amstelveen, al zijn de verschillen met 2016 (35) en 2018 (36) niet groot. De toename van het aantal binnenbranden in Amstelveen wijkt af van de trend in de hele regio Amsterdam-Amstelland. In de regio nam het aantal binnenbranden eerder af van 735 in 2018 naar 583 in 2019. In 2020 liep dat aantal verder terug naar 549.