burgemeester Tjapko Poppens
burgemeester Tjapko Poppens Ben Vink

Veteranendag 2022

Lokaal Deel je nieuws

Afgelopen zaterdag 18 juni 2022 was er na 3 jaar de lokale Veteranendag. Die dag blijft een mooi moment voor veteranen om met elkaar te praten en ervaringen te delen. Dit keer in restaurant Colijn, waar gezellig van gedachten gewisseld werd onder het genot van een rijsttafel. Burgemeester Tjapko Poppens benoemde in zijn toespraak de 170 veteranen in Amstelveen en hoe deze gewaardeerd worden. Zowel de ouderen onder hen, bijvoorbeeld Indië en Nieuw-Guinea veteranen, als de jongere veteranen die bij VN-missies zijn uitgezonden. Waaronder bijvoorbeeld Dutchbatt III, waarvoor premier Rutte excuses aanbood, 27 jaar na de val van Srebrenica, Joegoslavië. Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. Sinds 2021 Veteranendag is er in het Broersepark een speciaal Witte Anjerperkje voor onze veteranen geplant. Vanwege de lange tijdspanne door de pandemie tussen de memorabele Veteranendag in 2019 en nu was de vreugde van de ontmoetingsdag voelbaar. Toen sprak Maaike Hoogewoning over ervaringen tijdens vredesmissies in het Afghaanse Kandahar als militair operatieassistente. Zij publiceerde ‘Oorlog in de operatiekamer. Belevenissen van een militair operatieassistent in Afghanistan’ en riep door haar oprechte woorden empathie voor VN-missies op. Een stabiele thuissituatie blijkt voor veteranen immer belangrijk voor gemoedsrust. Het je gesteund voelen. Laten we volgende generaties blijven onderwijzen over de waarde van onze democratische, vrije rechtstaat. Ook waar die niet perfect is, want gedragen door feilbare mensen. Tijdens de gesprekken aan de dis hoorde je dit ook terug bij de verhalen van jongere en oudere veteranen. Teamspirit, waardering door Veteranendagen, het Veteraneninstituut: inzet voor vrijheid en democratie blijft de grondhouding van deze mannen en vrouwen. Die houding geeft vertrouwen, moed en compassie …

advertentie