De negatieve effecten van de coronacrisis zijn vooral merkbaar in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar.
De negatieve effecten van de coronacrisis zijn vooral merkbaar in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar. Pixabay

Toename van eenzaamheid in Amstelveen door coronacrisis

Zorg

AMSTELVEEN De coronacrisis heeft het mentaal en sociaal welbevinden in Amstelveen negatief beïnvloed. Zo nam de eenzaamheid toe en komt dit hier ook vaker voor dan elders in de regio. Ook kwamen matige psychische klachten vaker voor in vergelijking met de voorgaande jaren. De negatieve effecten zijn vooral merkbaar in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 van de GGD die nu gepubliceerd is.

In Amstelveen komt eenzaamheid sowieso vaak voor. Bijna één op de acht inwoners voelt zich ernstig eenzaam. Omgerekend naar de hele bevolking komt komt dat neer op ongeveer 8.000 inwoners. Ernstige eenzaamheid is de afgelopen jaren gestaag toegenomen van 7 procent in 2010 naar 12 procent in 2020. Ook het aandeel inwoners dat zich matig eenzaam voelt is gestegen; van 27 procent in 2010 naar 41 procent in 2020. Ruim een vijfde van de inwoners die meededen aan het onderzoek van de GGD voelt zich eenzamer door de coronacrisis. Dit gevoel is het sterkst onder de 18- tot 35-jarigen. Van hen voelde 32 procent zich in deze periode meer eenzaam.

[ANGSTIGER] De coronacrisis had op meer vlakken effect op het mentaal welbevinden. Zo gaf bijna een kwart (24 procent) van de deelnemers aan het onderzoek aan dat zij zich door deze crisis angstiger voelden. Daarnaast voelde 17 procent zich depressiever. Ruim een kwart van de deelnemers aan het onderzoek (27 procent) gaf aan meer stress te ervaren door de coronacrisis. Deze gevoelens doen zich vooral voor bij de jongste leeftijdscategorieën. In deze groep voelt een kwart zich in deze periode meer depressief, drie op de tien voelen zich angstiger. Ook bij het ervaren van meer stress, scoren de 18- tot 35-jarigen het (36 procent) het hoogst. 

[ZORGWEKKEND] Wethouder Marijn van Ballegijen (Zorg en Welzijn) spreekt van zorgwekkende cijfers. “Mentale problematiek en eenzaamheid zijn problemen in Amstelveen. Vanuit de gemeente besteden we veel aandacht aan deze onderwerpen en aan het welzijn van onze inwoners. Tijdens de coronacrisis heb ik gezien dat onze maatschappelijke organisaties, zoals welzijnsorganisatie Participe, de vrijwilligerscentrale, de Zonnebloem, AmstelveenSport en vele anderen hun uiterste best doen om er te zijn voor onze inwoners en creatief te werk gaan binnen wat kan tijdens de maatregelen. We hebben met alle zorgpartijen een Alliantie opgericht tegen eenzaamheid, om dat sneller te signaleren en er wat aan te doen. Ik ben ontzettend trots op alle bewonersinitiatieven van afgelopen jaar waarin bewoners elkaar steunden. Deze gezondheidsmonitor laat zien hoe nodig dat was, en nog steeds is. En als je je niet goed voelt, zoek dan hulp en maak het bespreekbaar, bijvoorbeeld bij de huisarts,” aldus Van Ballegooijen.

[GROOTSCHALIG ONDERZOEK] De uitkomsten zijn gebaseerd op een grootschalig onderzoek dat de GGD in het najaar van 2020 heeft gehouden. In totaal deden in Amstelveen 2.622 van de 6.096 uitgenodigde inwoners via de post en internet mee aan de schriftelijke enquête. Dit is een respons van 43 procent. De uitkomsten van het onderzoek zijn beïnvloed door de coronacrisis. Veel inwoners hadden op dat moment zelf corona gehad, met soms langdurige gevolgen voor de gezondheid. Daarnaast beïnvloedde de coronapandemie in meer of mindere mate het dagelijks leven en welbevinden van alle inwoners. In totaal gaf 12 procent van de deelnemers aan het onderzoek aan dat hun algemene gezondheid is verslechterd door de coronacrisis.

[BETER DAN GEMIDDELD] Toch beoordelen Amstelveners hun eigen gezondheid over het algemeen beter dan gemiddeld in Nederland, Ook maken ze minder vaak melding van een langdurige ziekte of aandoening. Uit het onderzoek blijkt dat 82 procent van de inwoners de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Dit cijfer wijkt nauwelijks af van de resultaten van de vorige Gezondheidsmonitor uit 2016 (80 procent) en is vergelijkbaar met de rest van de regio. De ervaren gezondheid van de volwassenen in Amstelveen steekt wel gunstig af ten opzichte van het landelijk cijfer. Binnen Amstelveen bestaan er ook verschillen in gezondheidsbeleving tussen de wijken. In de wijken Keizer Karelpark en Groenelaan is het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart met 79 procent iets lager dan in de andere wijken.

[MINDER ROKERS] De Gezondheidsmonitor bevat ook goed nieuws voor Amstelveen. Tussen 2016 en 2020 daalde het percentage rokers in Amstelveen van 17 naar 12 procent. Amstelveen loopt daarmee voor op de landelijke dalende trend in het aantal rokers. Ook het overmatig alcoholgebruik is afgenomen. Die daling is echter gedeeltelijk te verklaren door de coronacrisis, die maakte dat mensen minder uit konden gaan. Amstelveners hebben ook minder vaak dan landelijk gemiddeld te maken met overgewicht (31 procent) of ernstig overgewicht (11 procent). In Amstelveen wordt tevens meer gesport dan gemiddeld in Nederland. De helft van de Amstelveense volwassenen zegt actief te sporten.


Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn) bij de campagnebus van Stoptober, een actie om het stoppen met roken te stimuleren. - Foto: Gemeente Amstelveen

advertentie