Raadslid Victor Frequin (VVD) pleit voor meer verzorgingshuisplekken.
Raadslid Victor Frequin (VVD) pleit voor meer verzorgingshuisplekken. René de Leeuw

Zorgen over toekomst zorg: vraag en kosten nemen snel toe

Zorg

AMSTELVEEN Diverse raadsfracties maken zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst bij een sterke toename van het aantal ouderen. Is er straks voor hen voldoende zorg beschikbaar?

VVD-raadslid Victor Frequin vroeg woensdag in een raadscommissie met name aandacht voor voldoende verpleeghuis- en verzorgingshuisplekken. “Door een traplift bijvoorbeeld, betaald vanuit de WMO, kunnen mensen langer thuis blijven wonen, waardoor het lijkt dat er minder plekken in verzorgingshuizen nodig zijn,” zei hij. “Als later blijkt dat zij alsnog naar een verzorgingshuis moeten, dan is daar geen plaats meer omdat het aantal beschikbare plekken is teruggebracht. Het is evident dat er meer plekken nodig zijn voor wie niet meer zelfstandig thuis kan wonen.” De VVD-fractie bezocht maandag het verpleeg- en verzorgingshuis Brentano, waar de directie aangaf dat er in Amstelveen op afzienbare termijn vijftig tot honderd verpleeghuisplekken bij moeten komen. De VVD-fractie steunt dat streven.

LANDELIJK Sandra van Engelen (CDA) merkte wel op dat tekorten aan verzorgingshuisplaatsen het gevolg zijn van landelijk beleid. “Als we hiermee echt wat willen gaan doen, dan moeten we dat heel duidelijk maken aan onze landelijke partijen. Wij kunnen dit als gemeente alleen niet oplossen.” Frequin erkende de interactie tussen landelijk en gemeentelijk. “Mij gaat het erom: wat kunnen we er hier in Amstelveen aan doen? Natuurlijk moeten we op gepaste manier iets zeggen bij onze partijen in Den Haag. Maar ik wil voorkomen dat we naar elkaar gaan zitten wijzen. Ieder moet zijn eigen deel doen.”

Ongerustheid is er ook bij Marga van Herteryck (BBA): “Is er in de zorg nog voldoende winst te behalen door betere coördinatie, tegengaan van versnippering, meer grip op doelmatigheid en zoeken naar goedkopere vormen.” BBA wil een grotere rol van wijkcentra. Van Herteryck maakt zich ook zorgen over het verlies van vrijwilligers in de zorg als gevolg van corona.

STAPPEN Wethouder Marijn van Ballegooijen erkende dat de stijgende kosten een probleem zijn. “Toch heeft de raad al stappen in de goede richting gezet,” zei hij. “Het budget voor mantelzorgondersteuning is verdubbeld en is er voor dementiezorg meer ruimte gekomen voor dagopvang. We zijn in gesprek met verpleeghuizen over hun benodigde capaciteit. We gaan ervan uit dat er in de komende tien jaar honderd verpleeghuisbedden bij moeten komen. Verder wordt regionale samenwerking steeds belangrijker en doen we ook aan preventie steeds meer.” Een lastig probleem is volgens Van Ballegooijen wel het personeelstekort. “Daarom hebben we een transferpunt voor de zorg opgericht, bedoeld voor mensen die willen overstappen naar een carrière in de zorg. En we werken aan voorrang voor zorgmedewerkers op de woningmarkt. Overigens zijn met dit alles de problemen nog niet opgelost.”

Wethouder Rob Ellermeijer kondigde aan begin december te komen met de Woonzorgvisie, die aan de zorgproblematiek is gewijd. Daarin staan niet alleen veel cijfers, maar ook wordt onder meer gekeken naar voldoende gevarieerd en passend woonaanbod voor ouderen en naar nieuwe woonzorgconcepten.

advertentie
advertentie