Ook Amstelveen kampt met een tekort aan huisartsen.
Ook Amstelveen kampt met een tekort aan huisartsen. Pixabay

Zonder maatregelen loopt tekort aan huisartsen in Amstelveen op van 5 naar ruim 13 in 2040

5 februari 2024 om 11:55 Zorg Tips van de redactie

AMSTELVEEN Amstelveen kampt net als veel andere gemeenten met een tekort aan huisartsen. Uit het capaciteitsonderzoek blijkt dat op dit moment het geschat tekort aan huisartsen in Amstelveen 5,5 (bij fulltime werktijd). Dat tekort zal tot 2040 toenemen tot ongeveer 13,5. Om het oplopende tekort tegen te gaan stelt het college van B en W aan de gemeenteraad voor om bij te dragen aan de aanpak van acute huisvestingsvraagstukken van bestaande huisartsenpraktijken. In het uiterste geval en onder strikte voorwaarden kan het daarbij gaan om ontwikkelen van gebouwen ten behoeve van huisartsen, al dan niet samenwerkend in een gezondheidscentrum.

Op dit moment is het al zo dat niet iedere Amstelvener een huisarts heeft, laat staan een huisarts in de eigen wijk. Uitgaande van de normgrootte voor een huisartsenpraktijk (1 fulltime huisarts voor 2.095 patiënten) zouden momenteel theoretisch al circa 11.500 inwoners geen huisarts hebben. Dat is in de praktijk echter niet helemaal zo. Veel huisartsen in Amstelveen hebben namelijk meer patiënten ingeschreven dan die norm van 2.095 en ook hebben veel Amstelveners een huisarts in een andere gemeente. Er is echter geen centraal overzicht van inwoners en de huisartsen bij wie ze ingeschreven staan. Daarom zijn exacte cijfers van het aantal inwoners dat geen huisarts (in de buurt) heeft, niet bekend.

ACTIEVE ROL

B en W stellen de gemeenteraad daarom voor om een actieve rol in te nemen bij het realiseren van voldoende huisartsen en andere eerstelijns zorgvoorzieningen in Amstelveen. Het gaat daarbij in eerste instantie om realisatie van goede betaalbare huisvesting voor de praktijken.  Het is volgens B en W moeilijk om nieuwe praktijkhoudende huisartsen zich in Amstelveen te laten vestigen. ‘Voor bestaande praktijken is het zeer moeilijk om uit te breiden. Daarbij speelt een tekort aan geschikte en betaalbare huisvesting een invloedrijke rol,’ stelt het college.

BETAALBARE HUURPRIJS

Om hier een oplossing voor te bieden stel het college onder meer voor om ontwikkelaars te stimuleren deze voorzieningen in voldoende mate te realiseren voor een betaalbare huurprijs. In uiterste gevallen waarin nieuwbouw door de gemeente zelf wordt ontwikkeld en de bouwkosten dermate hoog zijn, stellen B en W ook voor om af te kunnen wijken van het gemeentelijk beleid om een kostprijsdekkende huurprijs te berekenen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie