Wethouder Adam Elzakalai aan het woord tijdens de meepraatavond over de Woonvisie in de Annakerk.
Wethouder Adam Elzakalai aan het woord tijdens de meepraatavond over de Woonvisie in de Annakerk. Gemeente Amstelveen

Veel nieuwe ideeën uitgewisseld voor woonbeleid in Amstelveen

26 mei 2023 om 10:57 Wonen

AMSTELVEEN Tijdens een meepraatavond op 23 mei in de Annakerk en tijdens het raadsdebat op 24 mei zijn veel nieuwe ideeën naar voren gekomen voor het woonbeleid van Amstelveen. Het gemeentebestuur gaat nu bekijken welke ideeën van alle bijeenkomsten en besprekingen meegenomen kunnen worden in de definitieve woonvisie voor de periode  2023-2030. Daarin wordt onder meer geschetst wat voor woningen er in Amstelveen gewenst zijn. Over de eerste voorlopige versie konden inwoners, de gemeenteraad en andere belangrijke partijen onder al meepraten.

“De vraag naar woningen in Amstelveen is het hoogste van Nederland. Ook kunnen we niet heel veel meer bijbouwen. We moeten goed kijken naar het verdelen van de schaarse ruimte met als doel om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen onder verschillende doelgroepen, zoals jongeren, starters, ouderen en gezinnen,” aldus wethouder Adam Elzakalai (Wonen). “Op basis van de woonvisie wordt nieuw beleid opgesteld en op de woonvisie wordt getoetst bij nieuwbouwprojecten maar ook voor het maken van prestatieafspraken met corporaties.”

OP ZOEK NAAR NIEUWE OPLOSSINGEN

Volgens de woonvisie wordt er gestreefd naar passende woningbouw voor een leefbare gemeente, zodat het hoge voorzieningenniveau behouden blijft. De gemeente blijft daarbij investeren in bestaande woonwijken om de leefbaarheid te versterken. Om de wooncrisis te doorbreken gaat de gemeente op zoek naar nieuwe innovatieve oplossingen. Zo komt er een Volkshuisvestingsfonds voor bouw van sociale en middeldure huurwoningen en wil de gemeente meer sociale huurwoningen toewijzen aan Amstelveners. 

De gemeente heeft de woonvisie besproken met verschillende betrokken partijen op het gebied van wonen. Zo heeft de gemeente onder andere gesproken met woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars, huurdersvertegenwoordiging en inwoners van Amstelveen. De visie is ook besproken met omliggende gemeenten. 

TEGEN ELKAAR AFWEGEN 

“Alle informatie en nieuwe inzichten die we opgehaald hebben in de verschillende sessies vormen de basis voor de uitwerking naar de definitieve versie. Daarom heeft er nauwkeurige verslaglegging plaatsgevonden bij iedere bijeenkomst, om deze feedback te analyseren en tegen elkaar af te wegen,” aldus wethouder Elzakalai.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie