Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Archief BDU

VVD: ‘Tijdelijk voorrang Amstelveners en rem op huisvesten statushouders’

25 mei 2023 om 16:40 Wonen

AMSTELVEEN Als Amstelveners al zestien jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan, is het dan redelijk om statushouders binnen tien weken aan zo’n woning te helpen? Die vraag domineerde woensdag een raadsdebat over de nieuwe Woonvisie voor het woonbeleid die nu in voorbereiding is.

“De woondruk in Amstelveen is de grootste in Nederland,” constateerde VVD-fractieleider Jet Smit. “En onze mogelijkheden om bij te bouwen zijn bijna uitgeput. Voor de VVD is het daarom niet meer uit te leggen dat een statushouder in korte tijd een woning krijgt, terwijl een Amstelveense jongere zestien jaar moet wachten. Wij vragen daarom tijdelijk de huisvesting van statushouders terug te brengen ten gunste van Amstelveense woningzoekenden.”

GURE WIND

Arnout van den Bosch (PvdA) schrok van die woorden en sprak van ‘een gure wind van rechts’: “Zo ken ik de Amstelveense VVD niet. Die is toch meestal wat progressiever dan die in Den Haag. We hebben het hier over mensen die verschrikkelijke situaties in hun land van herkomst zijn ontvlucht. Ik wil vragen om compassie met zij die het ’t zwaarst hebben. Ook omdat zij anders op straat belanden.” 

Jet Smit verwees maar een stadsgesprek dat dinsdag plaatsvond: “Daar zaten mensen uit alle lagen van de bevolking. De grootste vraag die telkens, vaak aarzelend, werd gesteld, was: kunnen we Amstelveners die al lang op de wachtlijst staan voorrang geven?”

ACHTERGESTELD 

Yaron van Koningsveld (BVNL) sloot zich bij de VVD aan. Hij wilde gelijke behandeling van mensen in gelijke omstandigheden. “Maar er is sprake van voorrang op voorrang op voorrang. Mensen die al 16 jaar wachten worden achtergesteld. We moeten eerlijk tegen het Rijk zeggen: Amstelveen kan niet iedereen opvangen.” 

Herman van Veelen (ChristenUnie) sprak van het tegen elkaar uitspelen van mensen die het al moeilijk hebben: “Maar in Amstelveen verdringen dure koopwoningen de sociale woningen.” 

GEEN OPLOSSING

Lennart de Looze (GroenLinks) sprak van een ‘rechts-populistische afleidingsmanoeuvre’. “We hebben het over nog geen 12 procent van de vrijkomende sociale woningen. Voorrang geven klinkt mooi, maar is geen oplossing voor de schaarste aan woningen.” De Looze bouwt liever meer sociale woningen: “37 procent van onze inwoners komt in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl maar 27 procent van de woningen sociale huur is. En dat laatste percentage holt hard achteruit. Het college stelt zelfs 20 procent voor.” 

Wethouder Adam Elzakalai wees erop dat die 20 procent geldt als minimum. Hij zag overigens geen kans om voor de statushouders onder de taakstelling van het Rijk uit te komen.

Er kwamen diverse ideeën voorbij om het aantal sociale huurwoningen te vergroten: woonvergunningen (VVD), het beïnvloeden van grondprijzen (ChristenUnie), coöperatief bouwen tegen lagere kosten (SP) en parkeerruimte beperken wat de kosten omlaag brengt (D66/GroenLinks). Samen met vele suggesties voor de aanpak van andere woonknelpunten gaat het college de nieuwe woonvisie afronden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie