B en W werken aan nieuwe voorrangsregelingen voor Amstelveners bij toewijzing van sociale huurwoningen.
B en W werken aan nieuwe voorrangsregelingen voor Amstelveners bij toewijzing van sociale huurwoningen. Archief

Voorrangsregels sociale huur voor inwoners in nieuw woonbeleid Amstelveen

4 mei 2023 om 14:15 Wonen

AMSTELVEEN Amstelveen wil de ruimte die de nieuwe Huisvestingswet biedt om maximaal de helft van de sociale huurwoningen lokaal of regionaal toe te wijzen, zoveel mogelijk benutten om de woningen aan Amstelveners toe te kennen. Hiervoor realiseren B en W nieuwe voorrangsregelingen voor Amstelveners. Dat meldt het college bij de presentatie van de eerste voorlopige Woonvisie 2023-2024.

De gemeente stelt deze Woonvisie op om ervoor te zorgen dat de nieuwe woningen bij de juiste groepen terechtkomen. De eerste voorlopige versie van de visie wordt nu ter consultatie aangeboden aan de inwoners, gemeenteraad en andere belangrijke partijen.

BETAALBAAR SEGMENT

Binnen het college is afgesproken dat twee derde van alle woningen wordt gebouwd in het betaalbare segment. Dit betekent dat 20 procent van alle woningen wordt gebouwd in het sociale segment en zo’n 46 procent in het middensegment. Op grond in bezit van de gemeente is het aandeel sociaal minimaal 30 procent. Een derde van de woningen mag worden ontwikkeld in de vrije sector. Met dit woonprogramma worden de woningen gebouwd waar de meeste behoefte aan is.

VOLKSHUISVESTINGSFONDS

Om de bouw van sociale en middeldure huurwoningen te stimuleren wordt er een volkshuisvestingsfonds opgericht. Dit fonds heeft tot doel om sociale en middeldure huurwoningen mogelijk te maken op plekken waar dat nu financieel niet haalbaar is. Ontwikkelaars kunnen onder voorwaarden hun aandeel sociale huurwoningen afkopen via dit fonds. Dat geld kan dan weer gebruikt worden om op andere plekken meer sociale huurwoningen te realiseren. Het fonds is volgens B en W nodig omdat het aantal doelgroepen dat afhankelijk is van een sociale en/of middeldure huurwoning toeneemt. Ook het aantal woonurgenties dat wordt verstrekt wordt groter.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Wethouder Adam Elzakalai (Wonen) wijst erop dat de vraag naar woningen in Amstelveen het hoogste is van Nederland. “We streven naar passende woningbouw voor een leefbare gemeente, want als we te veel woningen bouwen komen de voorzieningen onder druk te staan. We blijven investeren in bestaande woonwijken om de leefbaarheid te versterken. Om de wooncrisis te doorbreken moeten we op zoek naar nieuwe innovatieve oplossingen. Het doel is om tot een woonvisie te komen die de wensen van de gemeente weerspiegelt, maar tegelijkertijd voldoende ruimte biedt om mee te bewegen met maatschappelijke en economische ontwikkelingen.”

MEEPRATEN

Op 23 mei is er om 19.00 uur een bijeenkomst in de Annakerk aan de Amsterdamseweg om samen te praten over de woonvisie. Elke inwoner van Amstelveen is van harte welkom. Aanmelden is verplicht. Dat kan door een e-mail te sturen naar wonen@amstelveen.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie