Voor zorgpersoneel en medewerkers in het primair onderwijs is er een voorrangsregeling bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Amstelveen.
Voor zorgpersoneel en medewerkers in het primair onderwijs is er een voorrangsregeling bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Amstelveen. Archief BDU

Door fout geen voorrang op sociale huurwoning voor verplegers en onderwijzers

1 februari 2023 om 16:00 Wonen

AMSTELVEEN De gemeente heeft in 2022 een fout gemaakt bij de Voorrangsregeling Beroepsgroepen. Hierdoor hebben medewerkers in het primair onderwijs en zorgpersoneel voor wie de regeling bedoeld is, toch geen voorrang gekregen bij de toewijzing van sociale huurwoningen in Amstelveen. De regeling is voor deze beroepsgroepen ingesteld omdat zij vanwege het beperkte inkomen een geringe kans op de woningmarkt, terwijl juist deze beroepen onmisbaar zijn voor een gezond en goed opgeleid Amstelveen. Daarom zijn voor deze groepen sinds 2021 twintig sociale huurwoningen per jaar gereserveerd.

De aanmeldperiode voor de regeling vond plaats tussen 24 januari en 14 maart 2022. Hier zijn 84 aanmeldingen uitgekomen waarvan 30 mensen in aanmerking kwamen. In november  bleek echter dat tijdens de selectiefase de verkeerde indicatoren zijn gehanteerd. Dit heeft erin geresulteerd dat de wachtlijst is opgesteld op basis van het aantal opgebouwde punten in Woningnet (inschrijfduur), in plaats van de volgordebepaling die voort zou moeten komen uit de Voorrangsregeling.

BEZWAAR

Door selectie op basis van onjuiste indicatoren zijn mensen te hoog op de wachtlijst of onterecht op de reservelijst beland. Hierdoor is een dreigend dakloze op de reservelijst gezet, terwijl deze persoon een woning aangeboden had moeten krijgen. In totaal zijn vijf personen in bezwaar gegaan, waarvan tot nu toe twee mensen alsnog toegelaten zijn tot de regeling. De fout is inmiddels gecorrigeerd door de wachtlijsten te herzien en opnieuw op te stellen aan de hand van de correcte voorwaarden. De vijf personen die onterecht op de reservelijst zijn beland krijgen een nieuwe beschikking met oprechte excuses van de gemeente en het bericht dat ze alsnog een woning toegewezen krijgen.

EVALUATIE

Naast de foutieve uitvoering zijn er ook signalen dat de voorwaarden onduidelijk waren voor de aanmelders. Naar aanleiding van de geconstateerde fouten wordt de tweejarige proef die in 2021 van start ging, grondig geëvalueerd voordat deze wordt voortgezet in 2023. Hierbij onderzoeken de gemeente hoe zij de voorwaarden en toetsing kan vereenvoudigen. 

Om de regeling voldoende te evalueren en optimaliseren, is het volgens het college van B en W wenselijk om de Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2023 op te schorten. Dit geeft ook de mogelijkheid om een deel van de gereserveerde woningen voor 2023 in te zetten om de personen die in 2022 onterecht op de reservelijst zijn gezet van een woning te voorzien.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie