Woningen in het Oude Dorp (foto ter illustratie).
Woningen in het Oude Dorp (foto ter illustratie). Gemeente Amstelveen

Laatste jaar maatwerkregeling Amstelveense woningzoekenden van 28 t/m 34 jaar

26 januari 2023 om 13:47 Wonen

AMSTELVEEN Amstelveense woningzoekenden van 28 tot en met 34 jaar kunnen dit jaar voor het laatst gebruikmaken van de sinds 2019 bestaande maatwerkregeling voor deze leeftijdsgroep. De gemeente reserveert voor deze groep nog een keer twintig sociale huurwoningen. “We verwachten dat het nieuwe puntensysteem voor sociale huurwoningen dat op 16 januari is ingegaan, deze doelgroep meer kansen biedt op de woningmarkt. Door actief te zoeken krijg je namelijk meer punten en kom je hoger op de lijst. In sommige gevallen kun je ook situatiepunten krijgen. Dit zal daarom het laatste jaar zijn van deze maatwerkregeling,” licht wethouder Adam Elzakalai (Wonen) toe. Aanmelden kan vanaf 13 februari.

De maatwerkregeling is bedoeld voor Amstelveners van 28 tot en met 34 jaar die al lang staan ingeschreven bij WoningNet en actief zoeken naar hun eerste (sociale huur)woning in Amstelveen. Deze groep kan moeilijk een woning vinden, mede doordat zij op hun 28ste verjaardag hun voorkeurspositie als jongere kwijtraken. Daarom heeft het college van B en W besloten om deze groep twintig sociale huurwoningen in Amstelveen in te zetten.

EENMALIG AANBOD

Van 2019 tot en met 2022 zijn elk jaar twintig woningen via de regeling Maatwerk Wonen toegewezen aan 28- tot 34-jarigen die niet beschikken over een zelfstandige woning. In samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard worden in 2023 binnen de 30 procent eigen beleidsruimte van de gemeente opnieuw twintig woningen ingezet voor deze regeling. Woningzoekenden kunnen eenmalig een woning aangeboden krijgen als zij voldoen aan de criteria. Aanmelding voor de regeling kan bij de gemeente die ook de beoordeling voor haar rekening neemt.  

HOOGSTE WOONDRUK NEDERLAND

“Amstelveen heeft de hoogste woondruk van Nederland. Heel veel mensen willen in Amstelveen wonen. Wij vinden het als college van B en W belangrijk om deze groep, die anders buiten de boot valt door deze hoge woondruk, toch een kans te geven in Amstelveen.” aldus wethouder Elzakalai.

VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet de woningzoekende uit de betreffende leeftijdsgroep ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene geweest zijn van de gemeente Amstelveen (ingeschreven in de Basisregistratie Personen). Ook zoekt de woningzoekende ten minste zes jaar naar een woning via WoningNet, waarbij minimaal de laatste zes maanden ten minste drie keer is gereageerd op een woning. Kandidaten mogen binnen de regeling Maatwerk Wonen van 2019 t/m 2022 geen aangeboden woning geweigerd hebben. Ook hebben zij een inkomen op basis waarvan zij recht hebben op een sociale huurwoning (maximaal 44.035 euro per jaar bij éénpersoonshuishoudens, maximaal 48.625 bij meerpersoonshuishoudens). Maatwerk Wonen 2023 is alleen voor woningzoekenden die nog geen reguliere woonruimte hebben.

AANMELDEN

Woningzoekenden die op basis van de gestelde criteria in aanmerking komen voor de regeling, kunnen zich tussen 13 februari en 31 maart 2023 melden via het online aanmeldformulier op de website www.amstelveen.nl/maatwerkwonen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie