De gebied te zuiden van de van Hattumweg waar de nieuwe wijk moet verrijzen.
De gebied te zuiden van de van Hattumweg waar de nieuwe wijk moet verrijzen. Google Streetview

Geen goedkopere woningen in De Scheg

Wonen

AMSTELVEEN De raad heeft woensdag een motie van de SP en 50Plus verworpen, waarin gepleit wordt voor goedkopere woningen in de nieuwe wijk De Scheg, die moet komen ten zuiden van Westwijk.

In De Scheg komen circa 1300 woningen, waarvan 172 in De Scheg-Oost. De raad ging akkoord met onder meer het bestemmingsplan voor dit deel van de toekomstige wijk, waar vooral dure woningen komen. SP en 50Plus vroegen in de motie te bezien of er niet alsnog ruimte te vinden is voor doelgroepen als ouderen, starters, jongeren of zorgbehoevenden. “De Scheg moet toegankelijk zijn voor iedereen,” zei Patrick Adriaans (SP). “Het bestemmingsplan biedt ruimte. In de motie vragen we met projectontwikkelaars en maatschappelijke instellingen in gesprek te gaan over een kleinschalige woonvoorziening zoals groepswonen voor ouderen of jonggehandicapten in De Scheg-Oost.” 

BELOFTEN Voor de latere De Scheg-Midden en -West vroeg de motie in het woonprogramma mogelijkheden te zoeken voor sociale huur en koop, en lage middeldure huur. Emiel Sjaardema (50Plus) vond dat er na alle recente verkiezingsbeloften ruimte moet komen in De Scheg voor mensen voor wie de woningnood nu het hoogst is. Tawros Aslanjan (D66) vond het praten over typen woningen echter al een gepasseerd station. Van Lennart de Looze (GroenLinks) had de motie nog wel wat steviger gemogen: “Hoe erg is één of twee jaar uitstel om alsnog goedkopere woningen te realiseren?” Jet Smit (VVD) constateerde dat de nu geplande woningen als broodjes over de toonbank gaan.

Dat zei ook wethouder Floor Gordon: “Er komen toch nog 48 appartementen beneden 355.000 euro, die zeer geschikt zijn voor doorstromers.” Zij wees erop dat door speculatie de grondprijs heel hoog geworden is, wat sociale woningen onmogelijk maakt. Gordon wil wel kijken naar aanpassing voor De Scheg-Midden, mits dat de voortgang niet belemmert. De motie werd met 10 stemmen voor en 27 tegen verworpen.

advertentie
advertentie