De renovatie betekent dat er eerst een ingrijpende ontmanteling van de flats plaatsvindt.
De renovatie betekent dat er eerst een ingrijpende ontmanteling van de flats plaatsvindt. Aangeleverd

Brievenbus: Renovatie Aquariusflat belastend voor de buurt

30 december 2021 om 09:00 Wonen

AMSTELVEEN Huurders van Eigen Haard die overlast ervaren door de renovatie van de Aquariusflat schreven onderstaande ingezonden brief.

Medio mei 2021 werd ons door woningbouwvereniging Eigen Haard schriftelijk medegedeeld dat de Aquariusflat kon worden gerenoveerd en vergroot van 148 naar 182 wooneenheden. Middels een flyer werd ons verteld dat een en ander met de bewoners van de flat was gecommuniceerd en dat zij met de renovatie hadden ingestemd. Echter met de bewoners aan de Watercirkel en de Arno is totaal geen contact geweest over wat deze renovatie voor ons dan zou gaan betekenen. 

Daarin vinden wij ons als mede Eigen Haard-huurders zwaar te kort gedaan. Temeer daar het in deze moeilijke tijd van ‘corona’ - met al zijn beperkingen - moet worden uitgevoerd. In de tuin recreëren werd een ramp en het huis voldoende ventileren was overdag onmogelijk. Dat alles moesten wij ondergaan wilde men de excessieve geluidsoverlast enigszins kunnen verdragen. Daarnaast is door Eigen Haard voorbij gegaan aan bewoners die werken in wisseldienst. Te denken valt bijvoorbeeld aan verplegend personeel dat door corona toch al overbelast is. Flexwerkers, ouderen kortom iedereen die thuis zit ervaart dit als hoogst belastend.

Ons gesteund wetend door vele andere huurders hebben wij derhalve op 15 december een gesprek gehad met de projectleider van Eigen Haard en de hoofduitvoerder van Era contour. Daarbij zijn hen de volgende punten onder de aandacht gebracht: de excessieve geluidsoverlast, te kort schietende communicatie van Eigen Haard, parkeeroverlast, vergunningen, verwijdering van asbest en tussentijdse rapportages. Daarnaast legden wij de projectleider voor om na te denken over welke compensatie hier bij zou kunnen passen. En dat dan zonder daarbij een precedent te scheppen. Ons voorstel ging - gezien deze verzwaarde omstandigheden - uit van een financiële vergoeding. 

Na enige aarzeling en tegenwerpingen beloofde de projectleider van Eigen Haard dit voorstel toch met zijn leiding te bespreken. Maar inmiddels hebben we per mail een botte en kille afwijzing mogen ontvangen. Het excessieve lawaai wordt daarin schandalig gebagatelliseerd tot ‘enige vorm van overlast’; dat bij zo’n project zou horen. 

In onze reactie daarop aan Eigen Haard noemen wij deze eufemistische uitlating ‘Het understatement van het jaar 2021’. Waarom? Wel op deze wijze wordt namelijk simpel weggewuifd dat vele bewoners een voortdurende psychische druk gevoelden en derhalve regelmatig hun huis ontvluchtten. Kortom het woongenot had op die sloopwerkdagen duidelijk een nulpunt bereikt en gaat na de huidige pauze (vanwege de feestdagen) gewoon weer door tot mei 2022. Rond die tijd vangen de bouwactiviteiten aan die zich dan weer uitstrekken tot medio 2023.

Conclusie: De lachende huurders die bij voortduring worden afgebeeld in het ‘zichzelf kietelende blaadje’ van Eigen Haard wonen momenteel niet aan de Watercirkel en op de Arno.

E. van Wijk en T.J. van der Aa

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie