Afbeelding
pixabay

VVD: ‘Woonlasten in Amstelveen nog steeds onder landelijk gemiddelde’

1 maart 2021 om 10:35 Wonen

AMSTELVEEN Amstelveen blijft nog steeds onder het landelijk gemiddelde voor wat betreft de gemeentelijke woonlasten en heeft het laagste OZB-tarief van de omliggende gemeenten. Uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de lokale lasten hard oplopen en dat woningbezitters in gemeenten zoals Amsterdam de OZB met meer dan 20 procent omhoog zien schieten. In Amstelveen is dat slechts 2,6 procent, ruim onder het gemiddelde, meldt VVD Amstelveen. 

UITDAGINGEN “Veel gemeenten verhogen de OZB om een sluitende begroting te krijgen. In Amstelveen zien we de OZB niet als melkkoe en zijn we al jaren in staat gebleken de OZB uitsluitend met de inflatie te verhogen”, aldus Tom Coumans, raadslid voor de VVD. “Uiteraard heeft ook de gemeente Amstelveen te maken met forse uitdagingen op het gebied van stijgende zorgkosten en de gevolgen van de coronacrisis, maar vanwege het solide financieel beleid van de afgelopen jaren zijn we vooralsnog in staat gebleken dit op een andere wijze op te vangen in plaats van de rekening bij de huizenbezitter neer te leggen.” 

De VVD heeft al vaker benadrukt dat inwoners hun OZB aanslag niet uit hun woningwaarde betalen, maar uit hun inkomen. ‘Zeker nu, in een tijd dat veel huizenbezitters mogelijk werkzaam zijn (of waren) in door corona getroffen sectoren, zitten zij niet te wachten op een forse stijging van de woonlasten.’

AFVALSTOFFENHEFFING Amstelveen kan echter niet ontkomen aan de verhoging van de afvalstoffenheffing. Dat komt door de hogere belasting die gemeenten aan het Rijk moeten betalen voor het storten en verbranden van afval, aldus de VVD. De afvalstoffenheffing dient bij voorkeur kostendekkend te zijn. Hier wordt door een gemeente niet aan verdiend, daar waar de OZB veelal de grootste ‘eigen’ inkomstenbron van de gemeente is. 

De lokale VVD fractie is voornemens de woonlasten de komende jaren laag te houden. Hierbij verwacht zij wel de nodige steun van de VVD in Den Haag. Het nieuwe kabinet zal namelijk een beslissing gaan nemen over een gewijzigde verdeling van het gemeentefonds per 2023. Het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron van een gemeente.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie