De gemeente wil minder tegels in tuinen.
De gemeente wil minder tegels in tuinen. Pixabay

Amstelveen wil maximaal 30 procent betegeling in tuinen bij huurwoningen Eigen Haard

24 januari 2024 om 09:51 Wonen

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen wil dat woningcorporatie Eigen Haard in nieuwe huurcontracten op gaat nemen dat huurders maximaal 12 vierkante meter of 30 procent van hun totale tuin mogen betegelen. Eigen Haard moet er daarbij ook op toezien dat deze regel wordt nageleefd. Groene tuinen zijn gewenst om regenwater te kunnen verwerken vanwege de verwachte toename van stortbuien door klimaatverandering en voor het bevorderen van biodiversiteit. 

Limitering van het aantal tuintegels is een van de uitgangspunten die het college van B en W heeft opgesteld voor de nieuwe prestatieafspraken die de gemeente dit jaar met Eigen Haard en de Bewonersraad gaat maken voor de periode 2025 tot en met 2028. De huidige prestatieafspraken lopen in 2024 af.

Om de bestaande huurwoningen meer klimaatadaptief te maken, wil de gemeente samen met Eigen Haard aan de slag om bewoners te stimuleren hun tuinen te vergroenen en de betegeling te verwijderen. Een andere wensen van de gemeente is om schuren waar mogelijk te voorzien van groene daken. Voor groene daken is een gemeentelijke subsidie beschikbaar. Zowel Eigen Haard als haar huurders kunnen hiervan gebruik maken.

VOLKSHUISVESTING

In de Nota van Uitgangspunten staan uiteraard ook allerlei wensen van de gemeente op gebied van volkshuisvesting. Zo moet het aantal sociale huurwoningen in Amstelveen doorgroeien naar circa 10.000 sociale huurwoningen in 2028 (circa 23 procent van het totaal aantal woningen). Ook wil de gemeente dat in de nieuwe periode net als nu en deel van de woningvoorraad specifiek toegewezen wordt aan jongeren. De verhuur gaat daarbij middels een tijdelijk 5-jaarscontract, waarbij de inschrijfduur bij WoningNet blijft doorlopen. Eigen Haard heeft voor 2024 iets meer dan 650 woningen hiervoor aangewezen. De helft daarvan ten behoeve van jongeren tot 23 jaar en de andere helft ten behoeve van jongeren tussen 23 en 28 jaar.

Voor senioren wil de gemeente dat aan de bestaande regeling ‘Van groot naar beter’ ook ‘Van hoog naar laag’ wordt toegevoegd om verhuizing naar een kleinere of gelijkvloerse woning te stimuleren. De toevoeging is gericht op senioren die nu in een wooncomplex zonder lift wonen.

VERDUURZAMING

Naast de volkshuisvestingswensen heeft het college ook diverse uitgangspunten opgesteld met het oog op duurzaamheid. Zo moeten wat de gemeente betreft alle woningen met een slechter energielabel dan C voor 1-1-2028 verduurzaamd zijn. Ook moeten er jaarlijks afspraken gemaakt worden over het aantal woning dat verduurzaamd wordt. Complexen met blokverwarming moeten daarbij naast woningen met een E, F enG-label prioriteit krijgen in de verduurzaming.

VERWIJDEREN KOOKGAS

De gemeente wil verder dat Eigen Haard de focus in eerste instantie gaat leggen op het verwijderen van kookgas uit appartementencomplexen met een collectief ketelhuis. Deze woningen worden dan helemaal aardgasvrij als op een later moment het ketelhuis van het complex wordt aangesloten op een warmtenet. Ook moet de toepassing van zonnepanelen op daken van complexen van Eigen Haard bevorderd worden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie