De kruising van de Oranjebaan met de Camera Obscuralaan-Traviatastraat.
De kruising van de Oranjebaan met de Camera Obscuralaan-Traviatastraat. Google Streetview

Aanleg rotondes op Oranjebaan nabij Bankrashof vertraagd door kostenstijging

28 september 2023 om 13:02 Verkeer en vervoer

AMSTELVEEN De aanleg van de twee rotondes op de Oranjebaan die komende maand zou beginnen, is voor onbepaalde tijd vertraagd. De rotondes moeten op de kruispunten met de Camera Obscuralaan/Traviatastraat en met de Beneluxbaan/De Parelvisserslaan komen. De vertraging is een gevolg van de sterk gestegen kosten van personeel en bouwmaterialen in het afgelopen jaar. Ook spelen extra kosten vanwege aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen in combinatie met een langere looptijd van het project een rol. Hierdoor overschrijden de kosten het door de gemeenteraad gereserveerde budget met ruim één miljoen euro.

Het door de gemeenteraad gereserveerde budget was gebaseerd op een door de aannemer gemaakte kostenraming van het definitieve ontwerp in december 2022. Nadat het uitvoeringsontwerp en bereikbaarheidsplan in detail waren uitgewerkt, kwam de kostenoverschrijding in juli 2023 in beeld bij een nieuwe calculatie van de aannemer.

KOSTEN NAAR BENEDEN

De voorbereiding van de aanleg van de twee rotondes was al ver gevorderd. “We vinden als college dat als we iets realiseren dit een kwalitatief goed project waar we jarenlang trots op kunnen zijn,” licht wethouder Herbert Raat (Verkeer) toe. “Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Er zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met aannemer KWS om te bezien in hoeverre de kosten naar beneden kunnen om toch tot een haalbaar project te komen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het werk.”

ALTERNATIEVE SCENARIO’S

Na het uitwerken van alternatieve scenario’s met een bijbehorend kostenplaatje kan het gemeentebestuur een afgewogen keuze maken. De verschillende scenario’s moeten vervolgens afgestemd worden met nutsbedrijven, Connexxion, hulpdiensten en Veenix, de aannemer van de het werk aan de A9. Gevolg hiervan is dat de uitvoering niet meer kan starten in 2023. Wellicht zijn er wel voorbereidende werkzaamheden door nutsbedrijven mogelijk, waardoor in 2024 tijd kan worden bespaard.


Een eerste impressie van de nieuwe inrichting van de rijbaan en rotondes gezien vanaf de Beneluxbaan. - Gemeente Amstelveen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie