Een Boeing 777 van de KLM stijgt op van Schiphol.
Een Boeing 777 van de KLM stijgt op van Schiphol. René de Leeuw

Oppositiepartijen roepen college op tot assertievere aanpak Schiphol

26 mei 2023 om 15:01 Verkeer en vervoer

AMSTELVEEN De gemeenteraadsfracties van ChristenUnie, GroenLinks, BBA, 50PLUS en BVNL roepen het college op tot een assertievere houding met betrekkking tot Schiphol. Aanleiding vormt de beantwoording door B en W van vragen die de vijf partijen hadden gesteld. Die vragen gingen over het meten van geluidsoverlast, verontreiniging van lucht, water en grond, gezondheidsschade en de houding van het Amstelveense gemeentebestuur ten aanzien van Schiphol. De inmiddels ontvangen antwoorden stellen de vijf partijen niet bepaald gerust, zo laten zij weten.

Volgens de raadsleden is een deel van de vragen niet, summier of ontwijkend beantwoord. ‘Opvallend is dat de antwoorden die wel zijn gegeven, blijk geven van een groot vertrouwen van dit college in Schiphol, aldus de vragen stellende raadsleden. Zo wil dit college dat Schiphol zelf haar geluidsoverlast gaat meten. Nu wordt dit nog gedaan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit brengt kosten en onderhoudsverplichtingen met zich mee. Eén geluidsmeetpunt blijkt al geruime tijd defect. Toezeggingen over de termijn van reparatie kregen de raadsleden niet,’ zo melden de vijf partijen.

VOLKSGEZONDHEID

Het meten van de luchtkwaliteit wordt volgens de oppositiepartijen nu maar zeer beperkt gedaan, het bestaat uit schattingen of metingen van een enkel type vervuiling. ‘Microfijnstof en kankerverwekkende uitstoot als benzeen en formaldehyde worden door geen enkele partij in beeld gebracht. Laat staan de mogelijke aantasting van de volksgezondheid als gevolg van deze uitstoot. Een recent RIVM-rapport adviseert in de Schipholregio om de gezondheid van inwoners beter te monitoren. Vragen hierover werden niet beantwoord.’

TE DUUR

Het college gaf in de antwoorden toe dat een luchtmeetnet ingericht zou moeten gaan worden, maar kijkt voor de financiering hiervan weer naar Schiphol. ‘Onafhankelijke onderzoeken, of het uitrollen van een eigen meetnet, worden als te duur bestempeld. De samenwerking in de regio geniet ook groot vertrouwen van het college en zou opgewassen zijn tegen het grote leger van advocaten en lobbyisten aan de zijde van de luchtvaart,’ aldus de vijf partijen.

MEETSYSTEEM

De vijf politieke partijen verwachten van het college geen spierballen om Schiphol eigenhandig aan te pakken, maar roepen wel op tot een assertieve houding. De partijen bezinnen zich op vervolgvragen en -acties. ‘Met het uitrollen van een goed luchtkwaliteitsmeetsysteem, betrouwbare geluidsmetingen en het beter monitoren van de volksgezondheid in Amstelveen, kan er een groot verschil worden gemaakt. De meetgegevens geven de inwoner duidelijkheid en houvast. Het college moet niet blijven wachten, sussen en kijken naar anderen. Dit college kan duidelijk veel meer doen om inwoners en het milieu te beschermen,’ stellen zij.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie