Deelscooters in Amstelveen
Deelscooters in Amstelveen Joop Touw

College Amstelveen bereid om te kijken naar alternatieven voor deelscooters

1 december 2022 om 12:42 Verkeer en vervoer

AMSTELVEEN Het college van B en W gaat in het eerste kwartaal van 2023 de proefperiode van 5 jaar met deelscooters in Amstelveen evalueren. Dit elektrische vervoermiddel is bedoeld als alternatief voor de auto en is een aanvulling op het openbaar vervoer. De evaluatie vindt plaats op basis van de resultaten die tot op heden zijn bereikt. Daarbij zal het college ook nut en noodzaak van de deelscooters mee laten wegen. B en W laten daarbij weten ook bereid te zijn om te kijken naar andere alternatieven voor het gebruik van de deelscooters om een goede afweging te kunnen maken.

Dat antwoordt het college op vragen van de lokale partij Actief voor Amstelveen. De lokale partij had aan het college gevraagd of het bereid is het gebruik van deelscooters te stoppen en over te stappen op ‘een meer bij deze tijd passend alternatief’. De partij doelt daarbij op aanbieders van (elektrische) deelfietsen.

HEROVERWEGEN Volgens Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen, is het tijd om de overeenkomsten met aanbieders Felyx en Check te heroverwegen. “Zo langzamerhand kantelt het eerdere positieve beeld van het gebruik van deelscooters. Mensen krijgen meer affiniteit met elektrische fietsen in relatie tot duurzaamheid en gezondheid. Daarnaast speelt het ongeorganiseerde gedrag van scootergebruikers: hinderlijk parkeren, ook in de wandelroute. Ze staan soms overal. Die overlast is al eerder bij het college aan de orde gesteld.”

GEZONDER ALTERNATIEF B en W laten weten eerst de resultaten van de evaluatie af te wachten en vervolgens te gaan kijken naar de verschillende alternatieven, om een goede afweging te kunnen maken. De uitkomsten van die evaluatie worden met de gemeenteraad gedeeld. Het college is het met Actief voor Amstelveens eens dat actieve vervoersmiddelen als de (elektrische) fiets een gezonder alternatief zijn, maar wijst erop dat die niet per definitie duurzamer zijn, aangezien het om elektrische deelscooters gaat.

De gemeente heeft met de twee deelscooteraanbieders een overeenkomst ondertekend voor een pilot, voor de duur van 5 jaar. In de afgelopen jaren hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden met de aanbieders over het gebruik van de deelscooters in Amstelveen onder meer naar aanleiding van meldingen over parkeeroverlast.

Actief voor Amstelveen had er in in haar vragen op gewezen dat enkele gemeenten inmiddels de samenwerking met deelscooteraanbieders hebben beëindigd. De gemeente Utrecht ziet bijvoorbeeld lokaal geen meerwaarde in dit vervoersmiddel, omdat uit een evaluatie is gebleken dat gebruikers van deelscooters daar ongeveer evenveel kilometers rijden als met een deelfiets, 3,7 kilometer. Het Amstelveense college wijst er echter op dat nut en noodzaak en het gebruik van de deelscooter per gemeente zullen verschillen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie