Grote delen van Randwijck hebben al lang betaald parkeren,.
Grote delen van Randwijck hebben al lang betaald parkeren,. René de Leeuw

Voorstel voor invoering betaald parkeren in delen Kostverloren en Oranjebuurt

Verkeer en vervoer

[AMSTELVEEN] Het college van B en W heeft de gemeenteraad een voorstel voorgelegd om betaald parkeren met een bijbehorend vergunningstelsel voor bewoners in te voeren in delen van de Oranjebuurt en Kostverloren. Het college doet dit vanwege de parkeerdruk in betreffende gebieden. “Onze metingen en verzoeken uit de buurten geven aanleiding om hiertoe een voorstel naar de gemeenteraad te brengen”, zegt wethouder Floor Gordon.

In maart werd bekend dat betaald parkeren met vergunning dit jaar wordt uitgebreid naar Elsrijk, het Oude Dorp en een deel van het Keizer Karelpark. “We hebben destijds ook naar de Oranjebuurt gekeken en recent is opnieuw gemeten in Kostverloren”, zegt Gordon. “Uit beide gebieden komen signalen van bewoners die hun auto niet meer kwijt kunnen. Onze metingen ondersteunen dit beeld.”

Voor de Oranjebuurt vraagt het college van B en W de gemeenteraad in te stemmen met invoering vanaf november 2022, in het gebied vanaf de museumspoorlijn tot en met de Nassaulaan. In Kostverloren gaat het om invoering vanaf december 2022, in de strook tussen de heuvel en het winkelcentrum Kostverlorenhof. Aan de oostkant van het winkelcentrum en tussen de heuvel en Bankras voldoet de parkeerdruk nog niet.

[LEEFBAARHEID] “Het invoeren doen we voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in onze wijken”, zegt Gordon. “Bewoners en hun bezoekers moeten wat de gemeente betreft bij de woning kunnen parkeren. Als het te druk is kunnen bovendien onveilige situaties ontstaan door automobilisten die door de woonstraten rijden op zoek naar een gratis parkeerplek.”

[OLIEVLEKWERKING] Als gevolg van de invoering van betaald parkeren met vergunning in nieuwe gebieden kan ook sprake zijn van olievlekwerking aangrenzende wijken. “Als er aanleiding is voor nieuwe metingen in deze gebieden zullen we dat doen”, zegt Gordon. “Als de parkeerdruk te hoog is kan ook daar betaald parkeren met vergunning worden ingevoerd.”


advertentie