In de bereikbaarheidsagenda van Amstelveen is ook de verbreding van de Bosrandweg opgenomen.
In de bereikbaarheidsagenda van Amstelveen is ook de verbreding van de Bosrandweg opgenomen. Google

Amstelveen werkt samen met buurgemeenten om in de toekomst bereikbaar te blijven

Verkeer en vervoer

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen trekt samen op met zuidelijke buurgemeenten, de provincie en de Vervoerregio Amsterdam om het gebied bereikbaar te houden in de toekomst. “De komende twintig jaar komt er veel op ons af”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Het wordt voller en drukker, goed om in de regio samen op te trekken en een duidelijke visie te hebben op hoe we de gemeenten in de zogenoemde Zuidlob van de Vervoerregio Amsterdam bereikbaar houden.”

Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel vormen samen de Zuidlob VRA. De gemeenten hebben de afgelopen maanden samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam gewerkt aan een bereikbaarheidsagenda. Hierin staat welke bereikbaarheidsmaatregelen nodig zijn om de Zuidlob rond het jaar 2040 duurzaam bereikbaar te houden, en wanneer deze maatregelen zouden moeten worden onderzocht of gerealiseerd. “Een dergelijk breed gedragen document van meerdere overheden is van groot belang om maatregelen te laten landen in de investeringsagenda’s/ begrotingen van de lokale, bovenlokale en misschien zelfs de landelijke overheid”, benadrukt Ellermeijer.

In de Bereikbaarheidsagenda staan ten aanzien van Amstelveen onder meer opgenomen: het verbeteren van het fietsnetwerk, een visie op het provinciale wegennet rondom Amstelveen, het vergroten van de capaciteit Bovenkerker-/Zijdelweg en de Bosrandweg en het verbeteren van de OV-verbinding Amstelveen Zuid-Schiphol en Amstelveen-Utrecht.

Het college heeft de Bereikbaarheidsagenda op 22 maart besproken en legt het voorstel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad van Amstelveen. De komende maanden wordt verder gewerkt aan een uitvoeringsagenda.

advertentie