Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar optimalisatie van bestaande startroutes om woongebieden beter te ontzien
Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar optimalisatie van bestaande startroutes om woongebieden beter te ontzien René de Leeuw

Extra maatregelen tegen geluidshinder na inspraak omwonenden Schiphol

5 maart 2021 om 11:58 Verkeer en vervoer

AMSTELVEEN Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voegen zestien extra maatregelen toe aan het vorig jaar gepresenteerde meerjarenprogramma om geluidshinder te verminderen en het woon- en leefklimaat rond Schiphol te verbeteren. Het betreft onder andere onderzoeken naar optimalisatie van diverse bestaande startroutes om woongebieden beter te ontzien, nieuwe technieken om vliegtuigen nauwkeurige bochten te laten vliegen en verbeterde planning van baanonderhoud en werkzaamheden. Ook voor bewoners van Amstelveen zijn nieuwe maatregelen toegevoegd.

Schiphol en LVNL doen dit nadat zij bewoners, bestuurders van provincies, gemeenten, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties om hun mening over het programma vroegen. Het aangepaste programma met nu in totaal 44 maatregelen is gisteren door Schiphol-directeur Dick Benschop en Michiel van Dorst, directeur van Luchtverkeersleiding Nederland, aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).  

AMSTELVEEN Ook voor bewoners in Amstelveen zijn in aanvulling op bestaande maatregelen, nieuwe maatregelen toegevoegd die mogelijk bijdragen aan het terugdringen van geluidshinder van vliegverkeer. Zo zullen Schiphol en LVNL onder andere onderzoeken of met een innovatieve techniek vertrekkende vliegtuigen nauwkeuriger de bochten om woonkernen heen kunnen vliegen. Politie- en traumahelikopters die vanuit oostelijke richting Schiphol naderen kunnen, wanneer bepaalde baancombinaties op Schiphol in gebruik zijn, hoger gaan vliegen (300 meter) en daarbij meer het tracé van de snelweg A9 volgen.

BUITENVELDERTBAAN Ook worden maatregelen genomen om de inzet van de secundaire banen (zoals de Buitenveldertbaan) te beperken, bijvoorbeeld door verbeterde procedures bij verminderd zichtcondities waardoor meer vliegtuigen op de Polderbaan of Kaagbaan kunnen landen. Daarnaast voorzien steeds meer luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen van aerodynamische winglets, waardoor minder motorvermogen nodig is bij het opstijgen en bewoners van Amstelveen minder geluidshinder van vertrekkende vliegtuigen ervaren.

LVNL en Schiphol ontwikkelden het in maart 2020 gepresenteerde programma ‘Minder Hinder Schiphol’ op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders en het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol. Ook de top 20 klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en de eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en – systemen werden daarbij betrokken. Vervolgens hebben zij omwonenden, bestuurders en organisaties in de omgeving om hun mening gevraagd. Via online consultatie, informatiebijeenkomsten, webinars en gesprekken zijn circa 1.000 reacties op het programma met hinderbeperkende maatregelen ontvangen. 

STRUCTURELE OPGAVE “Hinderbeperking is een structurele opgave en van groot belang, ongeacht het verminderde vliegverkeer nu. Met dit programma willen we op transparante wijze werken aan het verminderen van hinder, samen met onze omgeving. We zijn omwonenden, gemeenten, provincies en organisaties dankbaar voor de kritische opmerkingen, complimenten en suggesties, die het programma beter maken,” aldus Schiphol-directeur Dick Benschop. 

Michiel van Dorst, directeur van Luchtverkeersleiding Nederland zegt verheugd te zijn dat zo veel mensen uit de omgeving van Schiphol, bestuurders en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht over mogelijkheden om hinder te beperken en met suggesties zijn gekomen. “In goed overleg en samenwerking met de omgeving onderzoeken en ontwikkelen we voorstellen om geluid en emissies terug te dringen waarbij wij de veiligheid waarborgen.”

ONLINE DASHBOARD Op minderhinderschiphol.nl zijn de suggesties vanuit de omgeving en de antwoorden daarop van Schiphol en LVNL te lezen. Ook zijn de inzendingen op de vragenlijst in een online dashboard inzichtelijk gemaakt en zijn de analyse hiervan en aanbevelingen van een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau beschikbaar. De status van bestaande maatregelen om hinder te beperken op het gebied van baangebruik, overdag vliegen, vliegtuigtypes en ’s nachts vliegen is geactualiseerd. Naar aanleiding van de ontvangen feedback uit de omgeving zijn ook maatregelen op het gebied van grondgeluid aan het programma toegevoegd. Het is volgens Schiphol en LVNL op ieder moment inzichtelijk wat de tijdslijn, effecten, mate van betrokkenheid van de omgeving van alle maatregelen uit het programma is.

VERDER ONDERZOEK Schiphol en LVNL stellen dat zij zich, samen met de luchtvaartmaatschappijen, blijven inspannen om hinder te beperken, ook nu er minder vliegverkeer is als gevolg van de coronapandemie. In 2020 werd al een aantal hinderbeperkende maatregelen uit het programma gerealiseerd: het hoger aanvliegen van de Polderbaan in de nacht, de nieuwe vaste nachtelijke naderingsroute naar de Zwanenburgbaan, de verlegde startroute vanaf de Kaagbaan bij Bodegraven, het hoger aanvliegen voor helikopters ’s nachts over snelweg A9 en het efficiënter landen bij verminderd zicht waardoor bewoners minder geluidshinder van vliegverkeer ervaren. In de komende periode gaan Schiphol en LVNL verder met verder onderzoek en het uitwerken van de aangekondigde maatregelen uit het programma om geluidshinder te beperken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie