De aanleg van een fietstunnel bij de kruising Ouderkerkerlaan/Beneluxbaan is een van de verbeteringen die reeds is doorgevoerd.
De aanleg van een fietstunnel bij de kruising Ouderkerkerlaan/Beneluxbaan is een van de verbeteringen die reeds is doorgevoerd. Archief/Gemeente Amstelveen

Amstelveen gaat hoofdfietsroutes verbeteren om fietsen te stimuleren

8 februari 2024 om 13:54 Verkeer en vervoer

AMSTELVEEN Om het gebruik van de fiets voor ritten tot circa 15 kilometer te stimuleren gaat de gemeente de kwaliteit van de hoofdfietsroutes verbeteren in Amstelveen. Daarbij krijgen die routes voorrang die aan onderhoud toe zijn, die intensief gebruikt worden en die onderdeel zijn van het regionale hoofdfietsnetwerk. Bij de verbeteringen gaat het  onder meer om het vervangen van tegelverharding door gesloten verharding zoals asfalt of beton, de verbreding van paden, het instellen van voorrang voor fietsers, het veiliger maken van kruispunten en het beter verlichten van routes.

Dat meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. Volgens het college komen ook in Amstelveen de grenzen aan de groei van (auto)mobiliteit steeds meer inzicht. ‘Voor de korte en middellange ritten (tot circa 15 km) is de fiets een goed alternatief voor de auto. Wij willen fietsers binnen de gemeentegrenzen een netwerk bieden van aaneengesloten, directe en comfortabele fietspaden,’ aldus B en W.

Nog niet alle fietspaden van het hoofdfietsnetwerk voldoen echter aan de geldende kwaliteitseisen. In de Mobiliteitsvisie is daarom opgenomen dat de gemeente prioriteit wil geven aan het verbeteren van de infrastructuur voor langzaam verkeer. 

VERBETERING MEER DAN 25 FIETSPADEN

De gemeente gaat de komende jaren met deze kwaliteitsverbetering aan de slag op meer dan 25 fietspaden en -kruisingen in Amstelveen. Deze zijn opgenomen in het meerjarenprojectenplan. Hieronder vallen ook lange trajecten zoals onder meer het Kazernepad (dat in de volksmond bekendstaat als het Zwarte Pad), de paden langs de Beneluxbaan, Oranjebaan, Saskia van Uylenburgweg, Van der Hooplaan, Startbaan en Sportlaan. Ook belangrijke kruispunten zoals bijvoorbeeld Bovenkerkerweg-Zetterij worden onder handen genomen. De meeste trajecten kunnen volgens het college relatief eenvoudig verbeterd worden.

GROEN EN BOMEN

Afhankelijk van de aanwezige ruimte en het groen en de bomen die zich naast de route bevinden, wordt per traject door middel van maatwerk gekeken op welke wijze kwaliteitsverbetering gerealiseerd kan worden. Uitgangspunt is hierbij dat bestaande bomen zo veel als mogelijk gespaard worden, stelt het college. Dat is in de meeste gevallen volgens B en W ook technisch goed mogelijk is.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie