Direct aan het terras een koffie of broodje bestellen, het kan bij RODA'23. De barverkoop is een belangrijke inkomstenbron voor verenigingen.
Direct aan het terras een koffie of broodje bestellen, het kan bij RODA'23. De barverkoop is een belangrijke inkomstenbron voor verenigingen. Naomi Heidinga

Subsidies, barverkoop, sponsoren en inzamelacties: alle beetjes helpen

17 mei 2023 om 09:00 Verenigingen Verenigingsleven Amstelveen

AMSTELVEEN Een vereniging heeft geen winstoogmerk. Maar wat geld op de bank is wel fijn, zeker wanneer je geconfronteerd wordt met onverwachte kosten. De inflatie en de hogere energiekosten hebben veel verenigingen pijn gedaan in de portemonnee. Wat zijn de belangrijkste inkomsten van een vereniging?

Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen voor een vereniging is de contributie. De hoogte daarvan verschilt. Dat heeft onder meer te maken met de kosten die de vereniging moet maken. Maar het kan ook een bewuste keus van een vereniging zijn. “We zijn in vergelijking met andere voetbalclubs in Amstelveen zeker niet de duurste,” aldus José Cubo, penningmeester van RODA ’23. “Daar hebben we bewust voor gekozen. De afgelopen jaren is er niet veel bijgekomen. Nu ontkomen we er echter niet aan, vanwege de inflatie en de gestegen energiekosten. Bij de komende ledenvergadering wordt waarschijnlijk besloten dat de contributie met 11,8 procent wordt verhoogd. Daarmee volgen we de inflatie.”

SUBSIDIE

De gemeente verstrekt diverse subsidies aan verenigingen. Amstelveense sportverenigingen kunnen jaarlijks aanspraak maken op de jeugdsportstimuleringssubsidie. Voor elk contribuerend jeugdlid uit Amstelveen kan een sportvereniging 5 euro subsidie aanvragen. Het totaal wordt bepaald aan de hand van de ledenlijst. “Daarnaast krijgen we een subsidie voor gehandicaptensport,” aldus Cubo. “Met behulp van een subsidie van het Rijk en de gemeente hebben we zo’n beetje de helft van onze verduurzamingsinvesteringen eruit gehaald. Er zijn best wat mogelijkheden op subsidiegebied, maar het kost veel tijd om het uit te zoeken,” aldus Cubo. “Voor een grote vereniging loont het vaak om een adviseur in de arm te nemen, omdat het subsidiebedrag aardig kan oplopen. Voor kleinere verenigingen is dat echter veel moeilijker.” De gemeente stelt jaarlijks ook subsidies beschikbaar voor culturele verenigingen, zoals de toneelvereniging of operettevereniging.

DONATIES

Andere inkomstenbronnen zijn erfenissen of donaties. Ook kunnen inzamelingsacties worden georganiseerd. Korfbalvereniging KvA doet bijvoorbeeld jaarlijks mee met de collecte voor Jantje Beton. Vrijwilligers gaan de deuren langs om geld in te zamelen voor het goede doel. Een deel van het geld mag besteed worden aan de eigen vereniging.

CLUBACTIES

Door een samenwerking met de Vriendenloterij aan te gaan, kunnen clubs en verenigingen zich laten sponsoren door deelnemers aan de loterij. Als deelnemer kun je namelijk zelf kiezen welk goed doel je ondersteunt. Bekend is ook Rabo ClubSupport. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen verenigingen stemmen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. De bank zorgt niet alleen voor financiële ondersteuning, maar stelt tevens haar kennis en netwerk beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken.

SPONSORING

Sponsoring is tevens een belangrijke inkomstenbron. “We hebben 120 sponsors. Langs de velden hebben we 600 meter aan reclameborden,” aldus Cubo. “Daarnaast hebben we shirtsponsors en diverse andere sponsorships. Verder hebben we nog 130 “Vrienden van RODA ‘23”. Zij betalen jaarlijks 50 euro die ten goede komt aan de vereniging.”

BARINKOMSTEN

De barverkoop is tevens een belangrijke inkomstenbron voor veel (sport)verenigingen. De coronacrisis hakte erop die manier twee keer in: niet alleen leidde deze tot opzeggingen van lidmaatschappen, ook moesten clubs het lange tijd doen zonder extra inkomsten. “Ons eerste team speelt op zondag, maar het is bij ons in de kantine op zaterdag doorgaans drukker. ’s Ochtends drinken veel ouders hier koffie, ’s middags gaat er meer bier doorheen, vooral bij vriendenelftallen. Ons grote terras heeft ons in coronatijd wel geholpen, toen we de kantine niet mochten openen,” aldus Cubo.

KAARTVERKOOP

Toneel- en muziekverenigingen genereren extra inkomsten uit de kaartverkoop. “Een voorstelling spelen kost echter ook geld,” aldus Yvonne Copini van Theatergroep TOBO. “We maken immers ook kosten voor de kostuums, decors en de zaalhuur.” De kosten en baten kunnen soms nagenoeg tegen elkaar weg worden gestreept. Op zich niet erg, want een vereniging is er niet om winst te maken. Al mag dat wel. De winst die een vereniging maakt, mag niet worden verdeeld onder leden, maar moet gebruikt worden voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht. In het algemeen geldt dat je met geld makkelijker geld kunt maken. 

Grotere verenigingen hebben meer kosten, maar doorgaans ook meer leden en dus meer inkomsten. Bovendien word je wat minder snel over het hoofd gezien. Met name door de politiek. “Eigenlijk zouden we het met de contributie en barinkomsten moeten redden, maar dat wordt steeds lastiger en daarom is sponsoring en het organiseren van evenementen zo belangrijk,” besluit Cubo. “Volgend jaar krijgen we er een kunstgrasveld bij. Mooi, want dan kunnen we meer mensen laten sporten. De te betalen huur is echter fors duurder dan bij een grasveld. Dat moet wel betaald worden.” 

Naomi Heidinga

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij Mediafonds Amstelveen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie