Waterrecreatie op De Poel.
Waterrecreatie op De Poel. Joop Touw

VVD ziet proef met baggeren De Poel als stap naar verbeteren waterkwaliteit

15 maart 2021 om 09:53 Recreatie

AMSTELVEEN VVD Amstelveen is bij met het initiatief van wethouder Rob Ellermeijer om afspraken te maken met de gemeente Amsterdam, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland om een baggerproef in De Poel uit te voeren. ‘Wat ons betreft biedt dit een unieke kans om te onderzoeken of en zo ja, in welke mate de waterkwaliteit van onze mooie Poel verbeterd kan worden door te baggeren,” VVD-raadslid Arjan Gerritsen. De gemeenteraad beslist deze maand over het beschikbaar stellen voor her  benodigde budget voor deze baggerpilot.

De waterdiepte van De Poel neemt al jaren af door de toename van slib op de bodem en dat komt de waterkwaliteit niet ten goede. De groei van blauwalg gedurende de zomer is een hardnekkig probleem. Dit is volgens de VVD het gevolg van jarenlang achterstallig onderhoud door de waterbeheerder (Rijnland). Het is goed te zien dat diezelfde waterbeheerder ook haar financiële bijdrage levert aan deze baggerpilot. ‘Wij spreken de hoop uit dat de uitkomsten van de pilot als vliegwiel kunnen dienen voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van meer waterdiepte in de toekomst. Daarbij verwachten wij een voorname rol van de waterbeheerder die wordt geacht te voldoen aan de Europese regelgeving,” aldus Arjan Gerritsen.

Het zal volgens de VVD een langdurig proces worden, maar met de baggerpilot wordt volgens de partij wel het startschot gegeven voor het weer op orde brengen van de waterkwaliteit in De Poel.  ”De baggerpilot is hopelijk het begin van een proces dat leidt tot een aantrekkelijke Poel, met ecologische diversiteit, mogelijkheden voor (water)recreatie, natuurgenot en een uitstekende waterkwaliteit.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie