Kinderen bouwen bootjes tijdens knutseldag bij de Uiterton in  de zomer van 2017.
Kinderen bouwen bootjes tijdens knutseldag bij de Uiterton in de zomer van 2017. Archief BDU/Jan de Wit

Amstelveen stopt met subsidiëring stichting de Uiterton

5 januari 2021 om 13:02 Recreatie

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen stopt met subsidiëring van de in heempark De Braak gevestigde stichting De Uiterton. Dat meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. De stichting kreeg sinds 1997 subsidie van de gemeente voor het bevorderen van welzijn van jeugd en ouderen door het bouwen van en varen met scheepjes. 

De subsidie bedraagt circa. 30.000 euro per jaar en wordt bekostigd vanuit het jeugdbudget. ‘Gebleken is dat de subsidiekosten voor de Uiterton hoog zijn in verhouding tot andere jeugdwelzijnsactiviteiten,’ stelt het college. ‘Daarbij zijn de activiteiten die de Uiterton tegenwoordig organiseert vooral gericht op en verricht door ouderen. Slechts een zeer beperkt deel van de activiteiten is gericht op de jeugd. Omdat er onvoldoende effectiviteit is op het gebied van jeugdwelzijn, is het wenselijk om de subsidierelatie te beëindigen.’ 

In 2019 heeft de gemeente met het bestuur van de Uiterton gesproken over verschillende mogelijkheden om de subsidiekosten omlaag te brengen en meer te bereiken op het vlak van jeugdwelzijn. ‘Deze bleken niet haalbaar. Hierop heeft de gemeente eind 2019 de Uiterton per brief geïnformeerd over het voornemen om de subsidie te stoppen. Het bestuur van de Uiterton heeft aangegeven dat subsidiebeëindiging betekent dat Stichting de Uiterton zal ophouden te bestaan,’ aldus het college. 

SLOOP PANDEN Stichting de Uiterton is gevestigd aan de Princesselaan 1 en 2 in heempark De Braak. Beide gebouwen zijn in slechte staat en niet geschikt voor deelgebruik of veelvuldig gebruik. Het voornemen is om de panden te slopen en het gebied te integreren in het heempark. Met de Uiterton worden afspraken gemaakt over de termijn van de oplevering van de panden.

WAARDEVOL Het college stelt dat de activiteiten en het werk die de Uiterton onderneemt voor ouderen waardevol is. ‘Maar het past niet meer bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van jeugdwelzijn waarvoor de subsidie nu wordt verleend. De meerwaarde van de Uiterton is niet zo zeer jeugdwelzijn, maar ouderenwelzijn. Aan de Uiterton is daarom geadviseerd om opnieuw naar de eigen doelstellingen te kijken om vervolgens het gesprek aan te gaan met andere partijen, zoals Participe.’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie