Het Cobra Museum verkeert in acute financiële problemen.
Het Cobra Museum verkeert in acute financiële problemen. Foto: Cobra Museum

Extra raadsvergadering over financiële noodsituatie Cobra Museum

31 augustus 2023 om 15:37 Politiek

AMSTELVEEN  De gemeenteraad van Amstelveen houdt op 13 september een extra vergadering in verband met de financiële situatie waarin het Cobra Museum verkeert. Haast is geboden omdat het museum uiterlijk half september uitsluitsel nodig heeft over eventuele steun van de gemeente in verband met het liquiditeitstekort dat dan zal gaan ontstaan. Vooruitlopend op de extra raadsvergadering vindt er op 6 september al een raadsgesprek plaats, waar de raadsleden worden geïnformeerd over de stand van zaken

Vorige week kwam naar buiten dat het voor dit jaar verwachte tekort inmiddels is opgelopen naar 700.000 euro. Door tegenvallende bezoekersaantallen en veel hoger uitpakkende kosten is een acuut financieel probleem ontstaan. Het museum heeft de gemeente om een garantstelling voor een banklening gevraagd. 

ANALYSE FINANCIËLE SITUATIE

Het college van B en W heeft de ontstane situatie dinsdag opnieuw besproken. Het college stelt dat ‘zorgvuldige doch directe maatregelen’ op zeer korte termijn nodig zijn in verband met de financiële zorgen rondom het Cobra Museum. ‘Het is in dat kader van belang dat er een gedegen analyse van de liquiditeitspositie van het museum wordt uitgevoerd, waarbij we een volledig inzicht in de financiële situatie verkrijgen. Daartoe is aanvullende informatie opgevraagd bij het museum.’

JURIDISCH ADVIES

Het college gaat ook juridisch advies inwinnen om de gevolgen van de verschillende door het museum aangereikte scenario’s in kaart te brengen, voordat verdere stappen overwogen worden. ‘We willen ervoor zorgen dat alle aspecten en gevolgen van de verschillende scenario’s, die niet zonder risico’s zijn, zorgvuldig worden gewogen teneinde met elkaar een weloverwogen besluit te kunnen nemen.’

Deze week gaan de gemeentelijke afdelingen Kunst en Cultuur en Financiën de situatie analyseren en de verzamelde informatie beoordelen. De analyses, bevindingen en adviezen worden tijdens de volgende collegevergadering op dinsdag 5 september aan B en W voorgelegd. Op 6 september licht het college in het raadsgesprek toe welk besluit het op basis van deze informatie heeft genomen en bespreekt dan met de raadsleden de te nemen vervolgstappen. 

ZAKEN OP EEN RIJTJE

Vorige week gaf wethouder Herbert Raat (Kunst en Cultuur) al aan dat de gemeente eerst de zaken op een rijtje moet zetten. “We kunnen niet zomaar garant gaan staan. Het gaat niet om een bedrag van 30.000 euro. Bovendien moeten we dan ook vertrouwen hebben in het financiële beleid van het museum. Ik ben niet anti-Cobra maar het moet ergens toe leiden. We moeten ons eerst beraden en bekijken hoe we nu verder kunnen gaan. Maar er moeten niet jaar na jaar tekorten komen. Ik ga geen geld bij andere culturele instellingen zoals de muziekschool of de schouwburg weghalen om het Cobra Museum te kunnen steunen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie