Bomen langs de Bovenkerkerweg.
Bomen langs de Bovenkerkerweg. René de Leeuw

Bomenkap Bovenkerkerweg gaat door: ‘alles onderzocht wat het kon onderzoeken’

22 juli 2023 om 14:30 Politiek Tips van de redactie

AMSTELVEEN De kap van bomen langs de Bovenkerkerweg gaat door. GroenLinks is er niet in geslaagd dit woensdag met een motie in de gemeenteraad tegen te houden.

“Langs de Bovenkerkerweg moeten 77 oude populieren om omdat die te veel water aan het dijklichaam onttrekken,” zei GroenLinks-fractieleider Lennart de Looze. “In een recent raadsdebat bleek niemand deze bomen te willen kappen. De raad kan nu laten zien hoe belangrijk zij bomen vindt juist wanneer er tegengestelde belangen zijn.” Voor GroenLinks is een alternatief het waterpeil in de dijk verhogen. De Looze wees verder op een petitie tegen het kappen van de bomen, die al ruim 700 keer is ondertekend..”

Volgens wethouder Floor Gordon heeft het college “alles onderzocht wat het kon onderzoeken” om de bomen te behouden, maar is er nu gekozen voor een opzet waarbij het in de toekomst beter wordt. “Door de problemen met de bomen hebben we de kans gekregen om een heel nieuw beplantingsplan te maken, gebaseerd op natuurwaarden, biodiversiteit, CO2-opname en beeldkwaliteit. Het kappen van bomen doet nu pijn, maar we willen uiteindelijk kunnen zeggen: het was weliswaar een stap terug, maar we hebben twee stappen vooruit gezet.” Het kon GroenLinks niet vermurwen, maar de fractie kreeg alleen de SP, 50Plus, Actief voor Amstelveen, BVNL en CDA mee. Daarmee werd de motie met 11 stemmen voor en 25 tegen verworpen.

VOLKSTUINEN

Meer succes had GroenLinks met een ander groen plan: een motie om te onderzoeken of er meer volkstuinen kunnen komen. “Er is geen biodiversere plek te bedenken waar bewoners samenkomen met elkaar en de natuur,” aldus De Looze. “Er is een groot tekort aan, met een lange wachttijd tot gevolg.” Het gaat om een plan voor een nieuwe strook tuinen ten noorden van het bestaande volkstuinencomplex aan Langs de Akker. Wethouder Gordon was positief. “Maar het Waterschap heeft er al zes keer negatief over geadviseerd. De provincie is het bevoegd gezag hier en daar zijn we van afhankelijk.” De raad nam de motie aan met 33 stemmen voor en 3 tegen. Goed voor Amstelveen en CDA waren tegen.

VONDELPARK

VONDELPARK BBA-fractieleider Pieter Monkelbaan herinnerde aan een oude motie met een ander groen idee: langs de Nesserlaan een nieuw stadspark inrichten zo groot als het Vondelpark in Amsterdam. “1900 meter lang, als een groene buffer, los van toekomstige ontwikkelingen in de Bovenkerkerpolder,” zei hij. Wethouder Gordon, ondertekenaar van de motie destijds, wilde dit graag nader bekijken. Ze zei wel dat het op gespannen voet staat met de polder als vogelweidegebied. Zij wil liefst ook een park langs de zuidrand van De Scheg.

BBA kwam met een motie om bij alle ingangen van het Amsterdamse Bos en de heemparken zogeheten ‘fietsnietjes’ te plaatsen. “Er zijn nu geen of onvoldoende plekken om daar fietsen te kunnen parkeren,” aldus Monkelbaan. “Daardoor worden fietsen soms lukraak op de stoep gezet, waardoor het een rommeltje wordt.” De raad ging unaniem met de motie akkoord.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie