De raad ging woensdag akkoord met een verhoging van de OZB.
De raad ging woensdag akkoord met een verhoging van de OZB. René de Leeuw

Raad akkoord met hogere OZB, ondanks bezwaren oppositie: ‘Amstelveen moet de tering naar de nering zetten’

20 juli 2023 om 17:00 Politiek

AMSTELVEEN De raad is woensdag akkoord gegaan met een verhoging van de OZB in 2024. De verhoging staat in de zogeheten Perspectiefnota, een document waarin de lijnen worden uitgezet voor de komende gemeentebegroting voor 2024. Volgens het college is de verhoging nodig voor het op peil houden van dienstverlening en voorzieningen.

De OZB-verhoging moet in 2024 2 miljoen euro extra opleveren. De tarieven volgen nog. Verder bezuinigt Amstelveen 10 fte’s op het ambtenaren-apparaaat. Oppositiepartijen uitten woensdag in de raad veel kritiek. Actief voor Amstelveen verklaarde zich tegen de OZB-verhoging. “Wij vinden dat Amstelveen de tering naar de nering moet zetten,” zei AVA-fractieleider Michel Becker. “Voordat de lasten omhooggaan, kunnen we eerst kijken naar besparingen op externe inhuur. Ook kunnen we als raad minder schriftelijke vragen stellen en terughoudend zijn met moties, die veel ambtelijke inzet vragen. We kunnen onrendabele investeringen ‘on hold’ zetten en lopende projecten soberder uitvoeren, zoals het overkappen van de A9 en groen-water-recreatie rond Oude Dorp en Poel.” 

GEEN MELKKOE

Volgens Henk Stoffels (ChristenUnie) kunnen de meeste Amstelveners de OZB-verhoging wel betalen. “Maar wat doen wij met bewoners die dat niet kunnen,” vroeg hij. “Komt er een kwijtschelding aanvraag zoals bij de afvalstoffenheffing?” Emiel Sjaardema (50Plus) zei dat niet alle woningeigenaren even vermogend zijn: “Voor 50Plus is de eigen woning geen ‘melkkoe’.” Hij riep het college op wettelijke mogelijkheden te benutten tegen de al jarenlange miljoenenkorting die Amstelveen is opgelegd op de uitkering uit het Gemeentefonds omdat het ‘te weinig’ OZB zou heffen: “Dit onrecht moeten wij niet accepteren.”

‘GEEN NOODZAAK VOOR VERHOGING’

Arjen Siegmann (CDA) vond de financiën van de gemeente ‘echt niet slecht’: “Die van de inwoners daarentegen staan onder druk. Dus dit is geen goed moment voor een belastingverhoging.” Volgens Yaron van Koningsveld (BVNL) wordt er door de OZB-verhoging weer geld opgehaald bij de groep die in de coronaperiode ook al het hardst is getroffen: “Volgens ons is er geen noodzaak voor verhoging. Er zijn ruime reserves en zelfs overgebleven coronategoeden die vloeien naar de algemene reserve. Met dat geld ondersteunen wij liever lokale ondernemers tegen verschraling van het winkelaanbod.”

LAAGSTE LASTEN

Lennart de Looze (GroenLinks) keerde zich tegen snijden in het ambtenarenapparaat: “We hebben juist méér ambtenaren nodig, vooral voor de woningbouwambities. Onbegrijpelijk dat hier op wordt bezuinigd. Hoe zonde is het als het toevoegen van betaalbare woningen onnodig vertraging oploopt.” Coalitiepartij PvdA deelde deze zorg over het mogelijk in de knel komen van ‘woningprojecten met mooie aantallen sociale en lage middenhuur’, zoals PvdA-fractieleider Esther Veenboer zei. “En dat in een tijd van grote woningtekorten. Om plannen goed en tijdig te kunnen uitvoeren is een robuuste ambtelijke organisatie nodig, met kennis en kunde en vooral de omvang die dit aankan.” Harmen van der Steenhoven (D66) sprak van ‘een beperkte verhoging’. Jet Smit van de VVD toonde zich ‘trots dat Amstelveen nog steeds de laagste lasten in de regio heeft’.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie