Kantoorgebouwen in Kronenburg. Het hoge gebouw op de achtergrond is nu hotel.
Kantoorgebouwen in Kronenburg. Het hoge gebouw op de achtergrond is nu hotel. René de Leeuw

Bezinning op kantorenmarkt: aanbod is verouderd

15 juli 2023 om 07:30 Politiek

AMSTELVEEN Amstelveens is vanouds een kantorenstad maar de afgelopen jaren zijn veel kantoren verdwenen: vervangen door woningen of omgebouwd tot woningen en hotels. Nog niet zo lang geleden bereikte de kantorenleegstand in Amstelveen maar liefst 20 procent. Inmiddels is dat 2,5 procent en dat geldt als ongezond weinig. Gewenst is ongeveer 8 procent, zodat bedrijven die behoefte hebben aan een groter of kleiner kantoor gemakkelijk kunnen verhuizen. 

Hoe wil Amstelveen verder met kantoren? Het college wil daar een visie op ontwikkelen, zo bleek woensdag tijdens een raadsgesprek. Eenvoudig is dat niet. 60 procent van de kantoren in Amstelveen is meer dan dertig jaar oud en voldoet niet aan moderne eisen. Ruimte voor nieuwbouw is er niet of nauwelijks. Maar om op de kantorenmarkt concurrerend te blijven, moet Amstelveen wél kwaliteit bieden. 

GROEIAMBITIE

Wethouder Adam Elzakalai gaf aan dat Amstelveen de ambitie heeft te groeien van de huidige ruim 90.000 inwoners naar circa 110.000. “Daarbij is het wel van belang dat ook de werkgelegenheid blijft groeien,” zei hij. “Want de ontwikkeling van de stad moet in balans zijn. Gezien de krapte is er urgentie om samen met de markt te gaan sturen op een toekomstbestendig en duurzaam aanbod van kantoren, waar ook ruimte is voor starters om door te groeien.”

GESPREK

De gemeente sprak recent met ontwikkelaars, eigenaren en gebruikers van kantoren in Amstelveen. Daaruit kwam naar voren dat Amstelveen nog steeds aantrekkelijk is voor kantoren, al is de bereikbaarheid niet altijd optimaal. Ook klonk de waarschuwing dat als Amstelveen doorgaat met het ombouwen van kantoren naar woningen, het zijn imago als kantorenstad wel eens kan verliezen.

Onduidelijk is overigens in hoeverre er in bestaande kantoren daadwerkelijk Amstelveners werken. Bekend is wel dat er elke ochtend een grote instroom van forensen uit de omgeving is, en een even grote uitstroom van Amstelveners naar elders. Maar in hoeverre zijn dat kantoorwerkers? Dat is een van de zaken die Elzakalai nader wil laten onderzoeken.

ANDERE SOORTEN KANTOREN

Ook kwam de vraag of Amstelveen zich gezien de enorme woningnood niet meer moet focussen op woningbouw. Er zijn immers in de regio ook andere kantoorgebieden, zoals Amsterdam-Zuidoost en de Zuidas. Elzakalai voelt daar niet voor: “Als we alleen nog woningen bouwen, dan krijgen we hier net zoiets als Nieuwegein: een plek waar verder helemaal niets gebeurt.” In de Zuidas gaat het bovendien om een ander type bedrijven, waar vooral hoogopgeleiden werken. Amstelveen zou zich moeten richten op andere soorten kantoren.

Raadslid Gonnie van Rietschoten (Actief voor Amstelveen) pleitte voor het combineren van werk en wonen; “Ervoor zorgen dat mensen die hier werken ook hier kunnen wonen. Zo sla je twee vliegen in één klap.” Tawros Aslanjan (D66) stelde voor bij het vernieuwen van Kronenburg te zorgen voor kantoren die eventueel gemakkelijk om zetten zijn naar studentenwoningen voor als er toch ooit toestemming komt om Uilenstede uit te breiden.

René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie