De gemeenteraad wil jongerenparticipatie, samen met jongeren zelf, op de kaart te zetten.
De gemeenteraad wil jongerenparticipatie, samen met jongeren zelf, op de kaart te zetten. Pixabay

Raadsleden willen jongeren meer bij het gemeentebeleid betrekken

22 mei 2023 om 11:11 Politiek

AMSTELVEEN De gemeenteraad wil meer daadkracht zien om jongeren bij het gemeentebeleid te betrekken. Na het raadsgesprek dat op 10 mei over jongerenparticipatie is gevoerd, hebben verschillende raadsleden samen de handschoen opgepakt. Ze werken momenteel samen een initiatief uit. Ze vinden het daarbij belangrijk dat jongeren zelf betrokken worden bij het vormgeven van jongerenparticipatie. Daarnaast willen de raadsleden meer aandacht voor de belangen van jongeren bij de gemeenteraad. 

Het raadsgesprek vond op 10 mei op initiatief van een aantal jongeren plaats in Poppodium P60. Tijdens dit raadsgesprek hebben onder andere Omran Baikari (20 jaar, student marketing) en Wail Kherrazi (13 jaar, leerling van het Keizer Karel College) hun ideeën bij jongerenparticipatie met de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad is enthousiast en wil snel werk maken van een betere betrokkenheid van jongeren binnen onze gemeente.

ENTHOUSIASME

Veel keuzes die het gemeentebestuur maakt hebben invloed op de toekomst van jongeren in Amstelveen. ‘Of het nu gaat om wonen, de bereikbaarheid van onze stad of om jeugdhulp. Veel partijen in de gemeenteraad vinden het daarom belangrijk dat de stem van jongeren succesvol doorklinkt in beleid, de uitvoering en de focus van de politiek. Daarom was er bij de gemeenteraad veel enthousiasme over het initiatief van Omran Baikari en Wail Kherrazi om hierover in gesprek te gaan.”

SAMENWERKING

‘Meer ruimte voor de invloed van jongeren kan de besluiten verrijken. Samenwerking met jongeren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is noodzakelijk om jongerenparticipatie echt van de grond te krijgen,’ aldus de raadsleden. 

CONCRETE PLANNEN

Hoewel het college van B en W al verschillende initiatieven onderneemt om jongeren bij het beleid te betrekken en werkt aan een plan voor jongerenparticipatie, wil de raad meer daadkracht. ‘Het is nu aan de raad om ook met concrete plannen te komen en jongerenparticipatie, samen met jongeren zelf, op de kaart te zetten. Daarom streven verschillende raadsleden ernaar om in juni een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, zodat de plannen voor jongerenparticipatie snel daarna (door jongeren zelf) uitgevoerd kunnen worden.’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie