Driss Aarabi (D66) en Bart Dorgelo (VVD).
Driss Aarabi (D66) en Bart Dorgelo (VVD). Eigen foto

D66 en VVD Amstelveen willen onderzoek vereenvoudigen WOZ-bezwaarproces

24 maart 2023 om 17:09 Politiek

AMSTELVEEN De gemeenteraadsfracties van D66 en VVD willen onderzoeken of het mogelijk is om de lokale WOZ-bezwaarprocedures te vereenvoudigen en informeler vorm te geven. Gemeenten overal in Nederland maken hoge kosten voor bezwaarprocedures die gevoerd worden door commerciële bezwaarbureaus. De twee partijen hebben aan het college van B en W gevraagd in hoeverre dit ook in Amstelveen het geval is. 

Beide fracties zijn uiteraard voorstander van het recht op bezwaar voor inwoners, maar zien ruimte om inwoners beter te infomeren over hoe ze makkelijk in contact kunnen treden met de gemeente voor vragen of bezwaren over de WOZ-beschikking en zo zelf bezwaar te kunnen maken. “Als gemeente moeten wij de ambitie hebben om een open overheidsorgaan te zijn waar burgers makkelijk en snel mee in contact kunnen treden,” zegt D66-raadslid Driss Aarabi.

PROCESKOSTENVERGOEDING

D66 en VVD zien ruimte om inwoners beter te helpen bij vragen of klachten en door het bezwaarproces te vereenvoudigen. ‘Daarmee is de inwoner beter geholpen en beperk je bezwaarprocedures via commerciële bezwaarbureaus die gemeenten veel geld kosten. Met name door de zogeheten proceskostenvergoeding en het beslag op de ambtenarencapaciteit,’ aldus de twee raadsfracties. Hun voorstel is in lijn met de wens van staatssecretaris Marnix van Rij om te onderzoeken of een informelere bezwaarprocedure kan helpen. 

GEMEENSCHAPSGELD BESPAREN

Bezwaren die via commerciële bureaus worden ingediend tegen de WOZ-beschikking komen in aanmerking voor een proceskostenvergoeding. Deze loopt uiteen van honderden tot enkele duizenden euro’s. En dat kost gemeenten veel geld. In 2021 waren gemeenten ongeveer 18 miljoen euro kwijt aan proceskostenvergoeding voor bezwaarbureaus. Daarnaast wordt ook een groot beslag gelegd op de ambtenarencapaciteit. Het staat inwoners volgens D66 en VVD uiteraard vrij om dergelijke bureaus in te schakelen, maar door de lokale bezwaarprocedure te vereenvoudigen hopen ze gemeenschapsgeld te kunnen besparen.

TRANSPARANTIE

Beide partijen pleiten er ook voor dat het college bekijkt of het mogelijk is om de aanslag van het voorgaande jaar gelijktijdig met de nieuwe aanslag te delen. Dit kan bijvoorbeeld door deze ook op de gemeentelijke belastingaanslag te printen of deze als bijlage mee te sturen zodat de werkelijke belastingverhoging of -verlaging in één oogopslag te zien is. “Een transparante gemeentebelasting en inzicht in hoeveel meer of minder je betaalt dan vorig jaar is verhelderend en helpt gezinnen de impact van de aanslag te bepalen,” aldus VVD-raadslid Bart Dorgelo.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie