De Amstelveense bevolking telt 142 verschillende nationaliteiten.
De Amstelveense bevolking telt 142 verschillende nationaliteiten. Foto; Pixabay

Meer balans tussen economie en welzijn in internationaal beleid Amstelveen

10 maart 2023 om 13:58 Politiek

AMSTELVEEN Amstelveen wil in het nieuwe internationale beleid meer balans aanbrengen tussen economische groei en welzijn. De internationale bedrijven met hun internationale medewerkers dragen bij aan de economische welvaart van Amstelveen en de regio. Maar deze welvaart leidt ook tot meer druk op lokale voorzieningen zoals het internationale en reguliere onderwijs en de woningmarkt. Het uitgangspunt in regionaal verband is daarom om selectief nieuwe internationale bedrijven aan te trekken. De nadruk ligt daarbij op bedrijven die passen bij de economische, sociale en ruimtelijke ambities en bereid zijn om bij te dragen aan de lokale samenleving.

Amstelveen is inmiddels met 142 verschillende nationaliteiten een diverse, internationale gemeente. Inmiddels heeft bijna een kwart (23 procent) van de inwoners een buitenlands paspoort. ‘Deze steeds internationalere samenstelling van de bevolking heeft impact op de Amstelveense samenleving én de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie,’ stelt het college van B en W.  ’De internationale diversiteit verrijkt onze samenleving maar vraagt ook om meer aandacht voor sociale samenhang in de wijken en buurten.’

SAMENLEVEN

Volgens burgemeester Tjapko Poppens is het belangrijk dat Amstelveen een woonplaats blijft waar alle inwoners zich thuis voelen. “Het nieuwe beleid biedt geen kant en klare oplossingen, wel uitgangspunten om gemeentelijk beleid en dienstverlening beter te laten aansluiten op de veranderde bevolkingssamenstelling. Daarbij geeft het handvatten om met ondernemers, maatschappelijke organisaties en álle Amstelveners op een goede manier samen te leven.”

CONTACT STIMULEREN

In dat kader stimuleert de gemeente vanuit het netwerk Amstelveen Connect@ het contact tussen internationale en Nederlandse Amstelveners. ‘Daarnaast raakt internationalisering uiteenlopende beleidsvelden binnen de gemeente. Bewustwording van de impact van internationalisering op het werk is een aandachtspunt voor de organisatie,’ aldus de gemeente.

De gemeente wil ook de internationale samenwerking van Amstelveense maatschappelijke organisaties faciliteren. Dit omdat samenwerking met herkomstlanden van internationale Amstelveners bijdraagt aan meer onderling begrip. Bij gemeentelijke internationale samenwerking staat voorop dat deze ook bijdraagt aan de opgaven van Amstelveen. Hierbij past volgens het college van B en W ook voortzetting van de bestaande samenwerking met partnerstad Tempelhof-Schöneberg, een van de 12 districten van de Duitse hoofdstad Berlijn.

EINDE STEDENBAND VILLA EL SALVADOR

Tegelijkertijd wil het college de stedenband met Villa El Salvador in Peru beëindigen. ‘Enerzijds omdat er de afgelopen jaren geen nieuwe samenwerkingsprojecten tot stand zijn gekomen. Anderzijds omdat de samenwerking onvoldoende aansluit bij de nieuwe prioriteiten. De veranderende focus betekent ook dat we keuzes moeten maken over wat we niet meer doen,’ aldus B en W.

Het nieuwe Internationaal beleid 2023 – 2026 wordt binnenkort ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie