Met verkiezingsborden worden inwoners opgeroepen om 15 maart hun stem uit te brengen.
Met verkiezingsborden worden inwoners opgeroepen om 15 maart hun stem uit te brengen. Eddie de Blieck

Tientallen Amstelveners zijn kandidaat bij verkiezingen op woensdag 15 maart

8 maart 2023 om 10:00 Politiek Tips van de redactie

AMSTELVEEN Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten (PS) en Waterschappen. Voor Amstelveners gaat het om de PS van Noord-Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) of het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is een ruime keus aan kandidaten uit Amstelveen om op te stemmen.

Amstelveners gaan stemmen, maar er staan ook tal van Amstelveners op de kieslijsten, zo’n twintig voor de PS-verkiezingen en twaalf voor Waterschap AGV. De meesten zijn onverkiesbaar, sommigen hebben niet eens de ambitie een zetel te veroveren, maar zijn ‘lijstduwer’, mensen met een zekere bekendheid die gewicht proberen te geven aan de kandidaten op de lijst.

Voor de Provinciale Staten van Noord-Holland zijn 55 zetels te verdelen, die nu bezet worden door vijftien partijen.

Voor de Provinciale Staten van Noord-Holland zijn 55 zetels te verdelen, die nu bezet worden door vijftien partijen. 23 partijen dingen mee naar zetels in de nieuwe PS. GroenLinks is met negen zetels de grootste fractie in PS Noord-Holland. Op de kandidatenlijst van de partij staat de Amstelveense Tessa van Wijnen op plaats zes. Zij is al Statenlid en lijkt een goede kans te maken op herverkiezing. De VVD is nu met zeven zetels de tweede fractie en komt op 15 maart met drie kandidaten uit Amstelveen. Voor Gerda Bakker, zevende, wordt het spannend of zij in PS komt. De andere twee VVD-kandidaten zijn Sophie Witteveen en Megan Vermeulen, 16e en 17e op de lijst.

KANSRIJK

Bij de PvdA, die nu zes zetels bezet, staat Amstelvener Tim Wagelaar kansrijk vierde. Als hij met zijn 22 jaar in PS komt, dan wordt hij het jongste Statenlid in Noord-Holland. Drie jaar geleden kwam hij vanuit Haarlem naar Uilenstede en hij voelt zich al aardig Amstelvener. Als jonge politicus is hij toekomstgericht. “De gemiddelde leeftijd in PS is relatief hoog,” zegt hij. “Het is goed dat er jong bloed komt. De provincie speelt een grote rol in besluiten die lang doorwerken, zoals regionale energiestrategieën, oftewel waar windmolens en zonnepanelen komen, maar ook waar nieuwe woningen worden gebouwd en het openbaar vervoer.” Wat het ov betreft gaat zijn aandacht vooral uit naar kleine woonkernen. “Maar de provincie experimenteert in dunbevolkte gebieden met diverse vormen van ov en mogelijk kunnen de resultaten ook worden toegepast om de fijnmazigheid van het ov in Amstelveense te verbeteren.”

Op woensdag 15 maart vinden verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en de besturen van de de waterschappen. - foto: Gemeente Amstelveen

UILENSTEDE

Als het om woningen gaat, volgt Wagelaar nauwlettend de ontwikkelingen rond de plannen om Uilenstede met 2500 studentenwoningen uit te breiden maar waarvoor toestemming tot nu toe uitblijft. Als Uilenstede-bewoner vindt hij het een topprioriteit dat die uitbreiding doorgaat. “Het is weliswaar primair een zaak van het Rijk,” zegt hij. “Maar Noord-Holland kan wel lobbyen en daarbij samen optrekken met de gemeente. De provincie kan ook in de Maatschappelijke Raad Schiphol het belang van die woningen naar voren brengen. Als het doorgaat, zou dat fantastisch zijn. In Uilenstede zijn prima voorzieningen en er is goed openbaar vervoer naar Amsterdam. De vraag naar studentenwoningen is enorm. Bij mij op de gang kwam laatst een kamer vrij, er kwamen tachtig reacties van studenten die er graag in wilden wonen.” Zelf heeft Wagelaar amper last van de vliegtuigen. “Eerder van feestjes bij de buren,” zegt hij.

Er zijn meer partijen met Amstelveense kandidaten: bij het CDA Timothy Doekhie (16e) en bij JA21 Thijs Mulder (10e) en Femke Vita Israël Sirag (15e). 50Plus biedt keuze uit gemeenteraadslid Emiel Sjaardema (6e), Eduard Perelaer (14e) en burgerraadslid Philip Bodenstaff (18e). BVNL komt met burgerraadslid Marcel Slabbers (12e), raadslid Yaron van Koningsveld (20e) en lijstduwer Hans van Tellingen (27e). De partij Namens Noord-Hollanders heeft als kandidaat Dorine Tamis (2e) en Code Oranje Edward Renes (7e).

We stuiten in de raad vaak op reacties als: daar gaat de gemeente niet over, maar de provincie of het waterschap. PS hebben invloed op veel zaken.

BOERBURGERBEWEGING

Nieuw voor PS is de lijst van BBB (BoerBurgerBeweging) met hierop Michel Becker, bekend als fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA). AVA en BBB werkten al samen bij eerdere verkiezingen. Zijn achtste plek geeft geen zekerheid op een zetel, maar als dat niet lukt, is er via BBB toch invloed op de inbreng bij PS. “Actief voor Amstelveen is een lokale partij,” zegt Becker. “Maar er staat geen hek om Amstelveen. We stuiten in de raad vaak op reacties als: daar gaat de gemeente niet over, maar de provincie of het waterschap. PS hebben invloed op veel zaken, zoals Schiphol, groen, water, buitengebieden, verkeer en streekvervoer. Vandaar dat wij verbinding hebben gezocht met BBB, dat er niet alleen is voor boeren, maar ook voor burgers. Met politieke ervaring en jonge mensen met nieuwe ideeën kunnen we een nieuw geluid laten horen. De partijen houden hun eigen identiteit, maar onze programma’s sluiten naadloos op elkaar aan. Zo zijn we het helemaal eens over het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en dat de regeldruk voor kleine ondernemers omlaag moet.”

“Vergunningen voor woningbouw lopen via de provincie. Er zijn bedrijven die in drie maanden modulaire woningen neer kunnen zetten voor senioren of jonge woningzoekenden, maar het kost een half jaar om vergunningen te krijgen. Zulke zaken kun je met invloed in de provincie beter aanpakken. In het buitengebied valt het niet mee om glasvezel te krijgen. Kabelbedrijven zetten miljarden om, maar kabels aanleggen in buitengebieden doen ze vaak niet. Wij vinden dat onacceptabel.”

Becker is óók kandidaat voor de waterschapsverkiezingen. “Want ook de invloed van het waterschap op tal van lokale aangelegenheden is groot,” zegt hij, “vooral in de buitengebieden.” Met zijn zesde plek fungeert Becker als lijstduwer voor de ook uit Amstelveen afkomstige Ronald Bouwman, die voorzitter is van AVA en op de tweede plaats wél grote kans maakt op een zetel in het bestuur van Waterschap AGV.

Bij Waterschap AGV zijn grote problemen met uitvoeringsorganisatie Waternet met IT, cyberveiligheid en financiën, inclusief inning van waterschapsbelasting.

HEFTIG

Waterschappen zijn voor velen ver van mijn bed organisaties, ook al zorgen ze voor drinkwater en droge voeten. Toch kan het er heftig toegaan, zeker bij Waterschap AGV, waar grote problemen zijn met uitvoeringsorganisatie Waternet met IT, cyberveiligheid en financiën, inclusief inning van waterschapsbelasting. In discussies over hoe verder met Waternet werd dagelijks bestuurder Sander Mager uit Amstelveen van Water Natuurlijk (WN, een combinatie van GroenLinks, D66 en Volt) uit zijn eigen fractie gezet. Hij behield echter steun van het WN-partijbestuur en is op 15 maart lijsttrekker voor WN. Andere Amstelveners bij WN zijn Michiel Cohen (18e) en lijstduwer D66-wethouder Floor Gordon (44e).

BBB en WN behoren tot de twaalf partijen die meedingen naar de dertig zetels in het algemeen bestuur van Waterschap AVG. Op de kandidatenlijsten staan veel Amsterdammers, maar soms vermeldt een lijst een Amstelvener. De enige Amstelvener op de PvdA-lijst is Laurette van Halen (7e) en bij het CDA is Amandhalia Nasserie (25e) kandidaat. Bij 50Plus verschijnen opnieuw de namen Emiel Sjaardema (6e) en Eduard Perelaer (9e), alsmede Harry Cladder (8e). De ChristenUnie vermeldt gemeenteraadslid Henk Stoffels (13e) en de Algemene Waterschapspartij (AWP) Geert Paul Weeda (9e).

De omgeving van de Poel valt onder het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hiervoor zijn geen Amstelveense kandidaten.

Door René de Leeuw

Nog geen idee wat te stemmen? Vul de stemhulp in op Mijnstem.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie