VVD-raadslid Janneke Leegstra bij een Amstelveense woning waar recent is ingebroken met zichtbare braakschade aan de kozijnen.
VVD-raadslid Janneke Leegstra bij een Amstelveense woning waar recent is ingebroken met zichtbare braakschade aan de kozijnen. VVD Amstelveen

VVD bezorgd over hoge aantal woninginbraken in Amstelveen

30 januari 2023 om 17:01 Politiek

AMSTELVEEN Het baart de VVD zorgen dat het aantal woninginbraken in Amstelveen in deze donkere tijd van het jaar lijkt te zijn toegenomen. In de voorliggende periode lag het aantal al hoger in onze gemeente dan in de rest van het land. Er waren volgens beschikbare gegevens 4,71 woninginbraken per 10.000 inwoners in het derde kwartaal van 2022, afgezet tegen 3,20 in de rest van Nederland. De VVD roept het college van B en W onder meer op inwoners te blijven informeren over maatregelen om inbraak te voorkomen en subsidies die hiervoor beschikbaar zijn.

De VVD heeft het college om actuele informatie over het aantal inbraken gevraagd. De meest recente cijfers die beschikbaar gesteld zijn, dateren van september 2022. VVD wil graag weten of de officiële cijfers overeenkomen met wat de fractieleden om zich heen zien gebeuren. De partij wijst daarbij ook op het belang van het gevoel van veiligheid in de eigen woning dat door inbraken aangetast wordt.

SUBSIDIES

“De VVD zou graag zien dat inbraakcijfers maandelijks op wijkniveau worden gedeeld. Daarnaast is het essentieel om inwoners goed te blijven informeren over preventiemaatregelen en beschikbare subsidies voor hang- en sluitwerk en eventuele andersoortige beveiliging van de woning. Uit rondvraag blijkt dat dit lang niet altijd bekend is bij mensen,” aldus VVD-gemeenteraadslid Janneke Leegstra.

Helderheid over oplossingspercentages van woninginbraken is volgens de VVD ook van belang voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners. Het in 2019 ingestelde Anti Inbraak Team bleek heel succesvol. De VVD-fractie wil graag weten wat daarvan de status is en of (versterkte) inzet daarvan kan bijdragen aan verbetering van het veiligheidsgevoel.

Amstelveen doet het in algemene zin nog steeds goed op het vlak van veiligheid, ook volgens de meest recente data. Toch is is elk misdrijf er volgens de VVD een teveel en moet zeker het aantal woninginbraken omlaag gebracht worden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie