Maarten de Haan (D66), Dianne Hoefakker-Laanstra (ChristenUnie), Patrick Adriaans (SP), Menno van Leeuwen (VVD), Gert Jan Slump (GroenLinks) en Ewa Petiet (BbA),
Maarten de Haan (D66), Dianne Hoefakker-Laanstra (ChristenUnie), Patrick Adriaans (SP), Menno van Leeuwen (VVD), Gert Jan Slump (GroenLinks) en Ewa Petiet (BbA), Aangeleverd

Amstelveense politieke partijen werken samen aan verduurzamingsoffensief

28 november 2022 om 11:31 Politiek

AMSTELVEEN Lokale partijen GroenLinks, D66, VVD, BbA, SP en CU werken samen aan een verduurzamings- en isolatieoffensief. Wat hen betreft moeten er snel aanvullende stappen worden gemaakt om meer woningen in Amstelveen te verduurzamen. Daarbij gaat het om woningisolatie en de energievoorziening via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Om de doelstellingen met betrekking tot energietransitie te halen waren de activiteiten van de gemeente Amstelveen de afgelopen jaren met name gericht op het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen, woningisolatie middels collectieve inkoopacties en aanbieden van energieadvies en energiebesparingsproducten, aldus de partijen. ‘Energietransitie is een van de onderdelen van de prestatie-indicatoren van het plan PLECK 4.0 dat in een raadsdebat op woensdag 14 december zal worden behandeld. De score op deze indicatoren door Amstelveen laat zien dat het voorgestelde beleid onvoldoende is om de transitiedoelstellingen te behalen. Dan gaat het onder meer om aardgasverbruik (15% boven de landelijke doelstelling voor 2020) en het aantal woningen met een goed energielabel (30% met een energielabel C of hoger in 2021).’

Om de klimaatdoelstellingen te behalen willen Gert Jan Slump (GroenLinks), Maarten de Haan (D66), Menno van Leeuwen (VVD), Ewa Petiet (BbA), Patrick Adriaans (SP) en Dianne Hoefakker-Laanstra (ChristenUnie) dat dit onderwerp wordt besproken tijdens het raadsdebat over PLECK 4.0. De partijen zullen een motie voorbereiden die onderdeel vormt van het debat en de aansluitende raadsvergadering. 

Daarin stellen zij voor om een straat-voor-straat aanpak te ontwikkelen om huishoudens te helpen met energiebesparende maatregelen zoals isolatie in combinatie met energievoorziening via onder meer zonnepanelen. Daarbij willen de partijen dat woningen met energielabels D tot en met G voorrang krijgen en dat ook de woningen met energielabel C meegenomen worden in deze aanpak. Verder willen ze zoveel mogelijk gebruik maken van huidige en toekomstige financiering op Europees, nationaal en gemeentelijk niveau. Verhuurders, zowel particulier als coöperatie, zullen worden aangemoedigd en indien nodig verplicht om hun eigendom te verduurzamen. De partijen vragen het college om in mei 2023 bij de plannen voor 2024 aan te geven waar gerichte intensivering van verduurzaming, isolatie en energiebesparing in urgente situaties mogelijk blijft en daarop in te zetten.

Met de motie, die zal worden ingediend na het raadsdebat tijdens de raadsvergadering van 14 december, roepen de partijen het college van B en W op om tot een noodzakelijke verduurzaming- en isolatieversnelling te komen voor Amstelveen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie