D66-lijsttrekker Floor Gordon
D66-lijsttrekker Floor Gordon Archief BDU

D66 Amstelveen blij met progressieve keuzes in nieuw coalitieakkoord

Politiek

AMSTELVEEN D66 Amstelveen is zeer verheugd over het nieuwe coalitieakkoord dat de partij heeft gesloten met de VVD, PvdA en Goed voor Amstelveen. Voor D66 is het belangrijk dat in het akkoord duidelijke en progressieve keuzes worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid, wonen en betere kansen voor iedereen in het onderwijs. Dit zijn speerpunten die ook tijdens de afgelopen verkiezingen voor D66 centraal stonden. Volgens de lokale D66-partijvoorzitter Shivan Bhoendie zijn de leden, die hebben bijgedragen aan het verkiezingsprogramma, zeer ingenomen met dit resultaat.

“In het politiek akkoord hebben de voor D66 belangrijke thema’s duurzaamheid en groen, betaalbare woningen, onderwijs en kansengelijkheid een stevige plek gekregen,” vertelt D66-lijsttrekker Floor Gordon. Het coalitieakkoord is een programma op hoofdlijnen. “De uitwerking van diverse punten gebeurt in samenwerking met de gemeenteraad. Zo geven we alle partijen een stem in de plannen voor de komende periode.”

[GROEN EN RECREATIE] Volgens het akkoord komt er een serieuze structurele investering in duurzaamheid onder meer om de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen. D66 is ook verheugd dat er een fonds en een meerjarenplan komt voor het uitbreiden en versterken van groen, water en recreatiemogelijkheden in Amstelveen. D66 ziet daarbij een groenere inrichting van het Stadsplein en een mogelijk nieuw park in Amstelveen-Zuid als zeer wenselijke kansen voor de toekomst.

[BETAALBARE WONINGEN] Op het gebied van wonen is voor D66 essentieel dat de focus ligt op meer betaalbare woningen. Ook komen extra investeringen voor betaalbare en duurzame sociale woningen. Nadruk ligt hierbij sterk op prettige, veilige en gezonde wijken met een gemengde samenstelling en veel groen. “In Amstelveen moet woonruimte blijven voor jongeren/studenten, starters en ouderen. De streefverdeling van nieuwe bouwprojecten is 20 procent sociaal en tenminste twee derde betaalbaar voor sociale en middeninkomens,” aldus Floor Gordon.

Op het gebied van onderwijs en kansengelijkheid zijn de democraten er trots op dat hun beloften op het gebied van rijke schooldagen met kunst, cultuur en sport op school in het akkoord zijn opgenomen. Dat geldt ook voor een sterkere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp én extra investeringen om taalachterstanden aan te pakken,

[MENSELIJKE MAAT] D66-fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven stelt dat de nieuwe coalitie oog blijft houden voor mensen en blijft investeren in een toekomstbestendig Amstelveen. ‘Het is een akkoord met een duidelijk D66 signatuur en wij zijn er dan ook erg blij mee als fractie. Een belangrijk thema is bijdragen van het vergroten van het vertrouwen in de gemeente. De menselijke maat willen we leidend laten zijn in de uitvoering.”

advertentie