De fractievoorzitters van de nieuwe coalitie: Marijn van Ballegooijen (PvdA), Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen). Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66).
De fractievoorzitters van de nieuwe coalitie: Marijn van Ballegooijen (PvdA), Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen). Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66). Gemeente Amstelveen

Nieuwe coalitie Amstelveen presenteert plannen voor 2022-2026

Politiek

AMSTELVEEN Herbert Raat (VVD), Floor Gordon (D66), Marijn van Ballegooijen (PvdA) en Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen) hebben vandaag het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026 gepresenteerd. Het akkoord draagt de titel: ‘Warm hart voor Amstelveen met kansen voor de toekomst’. De coalitiepartners maakten ook bekend dat er voor het nieuwe college van B en W één nieuwe wethouder wordt voorgedragen; Adam Elzakalai (VVD). Hij is nu nog wethouder in Lelystad. Naast Elzakalai worden de huidige Amstelveense wethouders voorgedragen. Dat betekent dat coalitiepartner Goed voor Amstelveen niet met een wethouder in het college vertegenwoordigd zal zijn.

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. De uitwerking gebeurt in samenwerking met de gemeenteraad. Gelijke kansen voor iedereen is volgens de vier partijen een belangrijke pijler in het akkoord. ‘We beginnen daarmee zo vroeg mogelijk: in de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, en vanzelfsprekend ook in het onderwijs. We hebben oog voor inwoners met een smalle beurs om mee te doen aan sport, culturele en sociale activiteiten. Ook preventie op het gebied van welzijn en zorg maakt meedoen voor meer mensen mogelijk.’

[WIJKGERICHT] De coalitiepartners willen verder dienstverlening verbeteren. ‘We kiezen voor een wijkgerichte benadering bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. We gaan aan de slag in de wijken en geven de gemeente een gezicht door een wijkmedewerker aan te stellen. Deze medewerker fungeert als aanspreekpunt voor inwoners, signaleert dingen die spelen in de wijk en verbindt het werk van wijkwelzijnswerkers, zorgverleners, handhavers en wijkagenten. Participatie bij nieuwe ontwikkelingen organiseren we tijdig en dichtbij,” aldus de voornemens van de nieuwe coalitie.

De nieuwe coalitie gaat ook gezond leven in en stedelijke omgeving stimuleren. ‘Versterking van het groen is daarbij essentieel. Daarnaast stimuleren en faciliteren we veilig fietsverkeer voor verbetering van de bereikbaarheid en een gezonde levensstijl. Sportstimulering zetten we voort. Het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is een belangrijk uitgangspunt binnen het sociaal beleid.”


advertentie