BVNL roept college B&W op tot bezinning: #NooitmeerLockdown en #NooitMeerCoronatoegangsbewijs

19 juni 2022 om 18:03 Politiek Deel je nieuws

Minister Ernst Kuipers zinspeelt de laatste dagen weer op mogelijke lockdowns omdat de ‘besmettingen’ weer stijgen. In combinatie met een eventueel ziekmakende variant is voor hem reden genoeg om toekomstige lockdowns te rechtvaardigen. En mogelijk ook een reden om het coronatoegangsbewijs opnieuw in te voeren. BVNL is fel tegen een herhaling van bewezen ineffectieve zetten die enkel uitsluiting van mensen en tweedeling van de maatschappij hebben bewerkstelligt.
 
Meer dan 400 wetenschappelijke studies, vaak peer reviewed en van universiteiten als Harvard en Oxford, hebben aangetoond dat de maatregelen geen voordelig positief effect hadden en juist disproportioneel en ineffectief zijn geweest. Wel zijn de bewezen nadelen enorm, met zowel directe als indirecte schade aan mens, maatschappij en economie. Lockdowns leiden juist tot meer overlijdens dan dat er levens gespaard worden. Dat wetende, in combinatie met het bewezen feit dat het coronatoegangsbewijs geen remmende werking op het virus heeft, leidt tot de enige conclusie dat er nooit meer beperkende maatregelen als lockdowns mogen worden ingevoerd en dat het coronatoegangsbewijs sowieso nooit meer mag worden gebruikt. BVNL vraagt het college B&W stelling te nemen in deze kwestie door nieuwe lockdownmaatregelen niet meer te accepteren, inclusief het coronatoegangsbewijs, en ook niet meer te handhaven. Dus geen BOA’s meer die gaan checken of een café wel of niet gebruik maakt van het coronatoegangsbewijs. En geen BOA’s die gaan checken of er niet samengeschoold wordt dor te grote groepen mensen. Dat er geen bedrijven meer zijn die gedwongen worden hun deuren te sluiten. En, mocht de landelijke overheid toch tot maatregelen overgaan, een ruimhartig beleid om bedrijven te compenseren voor de geleden schade.
 
BVNL hoopt van ganser harte dat het college van B&W én de leden van de gemeenteraad zich achter ons voorstel gaan scharen van #NooitMeerlockdown en #NooitMeerCoronatoegangsbewijs.
 
Yaron van Koningsveld namens BVNL

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie