VVD-raadslid Kees Noomen: "Wat krijgen we nou eigenlijk terug voor ons lidmaatschap?”
VVD-raadslid Kees Noomen: "Wat krijgen we nou eigenlijk terug voor ons lidmaatschap?” René de Leeuw

VVD Amstelveen plaatst vraagtekens bij lidmaatschap Metropoolregio

Politiek

AMSTELVEEN Amstelveen maakt deel van de regionale organisatie MRA (Metropool Regio Amsterdam). Maar levert dat de gemeente ook wat op? Is het zinvol er lid van te blijven? Die vragen kwamen woensdag naar voren in een raadsdebat over de meerjarenbegroting van de MRA voor de jaren tot en met 2024.

De MRA is een informeel samenwerkingsverband, oftewel een netwerk- en lobby-organisatie, om samen zaken voor elkaar te krijgen. Er zitten 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio in. Veel Amstelveense raadsleden vonden de MRA-begroting echter vaag en slecht onderbouwd. Oftewel: waar geeft de MRA zijn geld precies aan uit? Het college is ook niet tevreden: er worden financiële posten verdubbeld, gehalveerd of zelfs op nul gezet. Maar op grond waarvan?

Kees Noomen (VVD) plaatste vraagtekens bij de MRA als zodanig. “Wat krijgen we nou eigenlijk terug voor ons lidmaatschap?” vroeg hij zich af. “Het kost Amstelveen weliswaar niet zoveel, 1,59 per inwoner, maar je krijgt als gemeente uiteindelijk niks. Daarom stel ik hier de vraag: als we geen lid meer zijn van de MRA, wat lopen we dan mis?” 

Dianne Hoefakker (ChristenUnie) stelde voor dat het college een lijstje opstelt van vijf punten waar Amstelveen trots op kan zijn dat die dankzij de MRA zijn bereikt: “Zijn er dingen die we niet zouden hebben gehad als de MRA er niet was geweest?” 

[DEMOCRATISCHE LEGITIMATIE] Esther Veenboer (PvdA) merkte op dat de schaalgrootte van de MRA “wel degelijk een voordeel kan zijn”, maar miste democratische legitimatie. Nachson Rodrigues Pereira (GvA) vond dat Amstelveen minder afwachtend moet zijn en meer moet kijken naar hoe het zijn invloed in de MRA kan vergroten.

[VOORDELEN] Volgens burgemeester Tjapko Poppens heeft het zeker voordelen om in een groter gremium vertegenwoordigd te zijn. “Bijvoorbeeld voor de woningtoewijzing en EU-subsidieregelingen” Hij vond het wel een goede zaak de komende tijd de discussie aan te gaan in de raadswerkgroep MRA en in de gemeenteraad zelf over wat de MRA Amstelveen oplevert.

advertentie