Een coffeeshop binnen de gemeentegrenzen?
Een coffeeshop binnen de gemeentegrenzen? Thinkstock

Stelling 3: Een coffeeshop in Amstelveen een goed idee?

13 maart 2022 om 16:00 Politiek

AMSTELVEEN In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Amstelveens Nieuwsblad de politieke partijen een vijftal stellingen voorgelegd. Zij kunnen daarop reageren met EENS / ONEENS of NEUTRAAL en een korte argumentatie. De komende dagen zijn ze in aanloop naar de verkiezingen allemaal na te lezen op deze site. Vandaag deel 3: 

Een coffeeshop moet mogelijk zijn in Amstelveen. Wietverkoop kan zo gereguleerd worden.

VVD (ONEENS)
Amstelveners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie neemt, overlast tegen gaat en anderen aanspreekt op kun verantwoordelijkheid. Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door bevoegde instanties. De VVD ziet daarbij geen ruimte voor coffeeshops die drugs verhandelen.    

D66 (EENS)
In Amstelveen worden als gevolg van illegale hennepteelt jaarlijks enkele woningen op last van de burgemeester gesloten. Ongecontroleerde illegale hennepteelt zorgt voor brandgevaarlijke situaties middenin woonwijken. Naast verscherpte handhaving hierop  is ook regulering van de ‘achterdeur’ noodzakelijk. Amstelveense jongeren zijn nu aangewezen op coffeeshops in Amsterdam. Wat D66 betreft kan in Amstelveen een coffeeshop gevestigd kan worden om zo de illegale handel in softdrugs te verminderen.

GROENLINKS (EENS)
Softdrugs zijn formeel verboden, maar het gebruik ervan wordt gedoogd. Dat leidt tot overlast, ook in Amstelveen. Een coffeeshop die aan de regels voldoet, beperkt die overlast. Bovendien kan de gemeente via vergunningen toezien op de kwaliteit van de verhandelde spullen. En er kunnen belasting en accijns worden geheven. Volgens GroenLinks is het naïef om te denken dat de vestiging van een coffeeshop zal leiden tot een stijging van het gebruik. Een coffeeshop kan juist leiden tot een betere controle en regulering. We zijn dus niet tegen een coffeeshop.

BBA (ONEENS)
BBA is geen voorstander van een coffeeshop. We willen voorkomen dat overlast en drugscriminaliteit via de achterdeur binnenkomt. Illegaal aan de achterkant en semi-legaal aan de voorkant is op den duur een onhoudbare situatie en houdt de met drugshandel verbonden criminaliteit in stand. Bovendien vinden we het ook volstrekt tegengesteld aan een overheidsbeleid dat in het kader van gezond leven tegelijkertijd op alle mogelijke manieren probeert het roken te ontmoedigen. Voor wie toch naar een coffeeshop wil, zijn er voldoende alternatieven.

PVDA (NEUTRAAL)
De PvdA is niet tegen coffeeshops als zodanig. De verkoop van wiet en hasj is legaal, maar we willen zeker kunnen zijn van een veilige buurt. Eén coffeeshop zorgt meestal niet voor problemen, maar we hechten groot belang aan zorgvuldige besluitvorming en willen in elk opzicht overlast voorkomen. Aangezien de productie en handel van wiet en hasj verboden is, blijven we de onderwereld in de kaart spelen met coffeeshops. Een coffeeshop kan wat de PvdA betreft dus alleen als naleving van de regels streng word gecontroleerd.

SP (EENS)
Softdrugs zijn minder schadelijk dan alcohol. Ook alcohol kan mits gereguleerd verkocht worden, in supermarkten slijterijen en horeca. Het is dan niet meer dan logisch dat we ook softdrugs regulier verkopen, zo houden we ook softdrug gerelateerde criminaliteit buiten de deur en kunnen we ons richten op informatie en aanpak van mogelijke gezondheidsproblemen.

CDA (ONEENS)
Het is soms moeilijk te geloven, maar er zijn partijen die een coffeeshop willen in Amstelveen. We zullen er alles aan doen om dat tegen te houden. Wij zien drugs en verslaving als een maatschappelijk probleem dat vooral kwetsbare jongeren raakt. Zijzelf, en hun ouders, mogen verwachten dat de overheid een schild voor de zwakken is. Drugs moet niet te makkelijk beschikbaar zijn, er moet goede voorlichting zijn op scholen en we moeten het witwassen van drugsgeld beter bestrijden.

ACTIEF VOOR AMSTELVEEN (EENS)
Door het landelijk gedoogbeleid, kunnen gemeenten eigenlijk geen kant uit. Het is niet meer van deze tijd om wietgebruik alleen maar argwanend te benaderen. Wij denken dat een gereguleerde verkoop in een coffeeshop criminaliteit en volksgezondheidrisico’s kan terugdringen. In die zin vinden wij dat een coffeeshop, bijvoorbeeld op een industrieterrein, onder strenge voorwaarden binnen de samenleving van Amstelveen passend is. Dat is altijd beter dan koeriers op scooters door de stad en geen controle op de kwaliteit en leeftijdsgrens bij straathandel.

CHRISTENUNIE (ONEENS)
ChristenUnie maakt aan deze stelling verder geen woorden vuil: simpelweg oneens (red.).

50PLUS (ONEENS)
50PLUS Amstelveen is tegen de komst van een coffeeshop. Dit voegt voor ons niets toe en komt de veiligheid zeker niet ten goede. Bovendien is de overheid volop aan het inzetten op een rookvrije generatie. Dan past het openen van een coffeeshop niet in het beleid dat je na wilt streven.

BVNL (ONEENS) Als klassiek liberale partij ondersteunen wij alle vormen van ondernemerschap. Als het gaat om een in principe niet legaal product, dat wél gedeeltelijk wordt gedoogd, zijn wij wat minder enthousiast. Het product en de klandizie voegen niets toe aan de bestaande horeca en retail. Er zal nagenoeg géén combinatiebezoek plaatsvinden en de coffeeshop zal de eventueel nabijgelegen bedrijven zwaar hinderen in hun bedrijfsvoering, zo zegt lijstduwer en retailspecialist Hans van Tellingen. Samenvattend, we zijn er niet voor. Daarbij is er altijd nog The Border op de stadsgrens.

GOED VOOR AMSTELVEEN (ONEENS)
Goed voor Amstelveen hecht veel aan een gezonde leefstijl. Softdrugs en hard drugs vinden wij niet passen binnen een gezonde leefstijl. Het reguleren van wietverkoop kan ook net over de grens van Amstelveen waar een coffeeshop is, makkelijk bereikbaar voor wie wil. Wij zullen een coffeeshop dus niet aanbevelen.

De eerste stelling: Amstelveen moet verder kunnen groeien dan 110.000 inwoners, bv. richting 125.000. Om de problemen op de lokale woningmarkt op te kunnen lossen zijn er meer betaalbare woningen nodig voor onder meer starters, doorstromers en ouderen.

Stelling 2: Eigen inwoners moeten voorrang krijgen op de woningmarkt. Amstelveners die een woning willen huren of kopen krijgen voorrang bij toewijzing of in geval van koop, bij het bieden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie