De lokale VVD-partijvoorzitter Claudio Mancinelli met Herbert Raat
De lokale VVD-partijvoorzitter Claudio Mancinelli met Herbert Raat Eddie de Blieck

VVD stelt grenzen aan groei: ‘Amstelveen niet volbouwen’

30 november 2021 om 16:08 Politiek

AMSTELVEEN VVD Amstelveen stelt grenzen aan de groei van Amstelveen. Een uitbreiding tot 110.000 inwoners is voor de partij het maximum om de gemeente leefbaar te kunnen houden. Er moet voorkomen worden dat Amstelveen helemaal wordt volgebouwd en er moet volop ruimte blijven voor groen. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de VVD-leden op 23 november hebben vastgesteld in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

In totaal staan er momenteel circa 10.000 woningen in de planning. Met uitzondering van uitbreidingswijk De Scheg (ten zuiden van Westwijk), komen die allemaal in bestaand stedelijk gebied. De VVD vindt dat daarmee een kritische grens is bereikt. “We kunnen niet onbeperkt doorgaan. En je kunt bij woningbouw wel de hoogte ingaan, maar als er meer mensen gaan wonen, legt dat ook meer druk op het groen, de wegen en de voorzieningen,” stelt VVD-lijsttrekker Herbert Raat.

GEEN ZUIDAS Bij hoogbouw moet volgens de partij ook een maat gekozen worden die past bij Amstelveen. “Voor een leefbare stad is vijf verdiepingen een passende maat, met hier en daar een hoger accent. Maar je moet niet overal de hoogte ingaan. Amstelveen moet geen Zuidas worden. We kunnen niet onbeperkt stenen stapelen.” 

KOOPWONINGEN Bij nieuwbouw wil de VVD inzetten op de bouw van meer koopwoningen. “Als je appartementen bouwt met een huur van 800 tot 1.300 euro, dan kunnen de bewoners niet meer sparen om later een eigen woning te kopen. Bovendien gaan die bewoners ook vaak snel weer weg en daarmee bevorder je daarmee dat Amstelveen een stad van passanten wordt,” stelt Raat. Volgens het VVD-verkiezingsprogramma mogen ontwikkelaars die het koopsegment de rug toekeren, dan ook achteraan aansluiten. De partij wil de ruimte die ontwikkelaars geboden wordt ook beperken. “We willen geen plan dat ze op de plank hebben liggen en bijvoorbeeld ook in Emmen hebben gerealiseerd, maar iets dat past bij de behoefte van Amstelveen.”

LOKAAL PROFILEREN De VVD wil zich bij de komende verkiezingen profileren als een stevig lokaal gewortelde partij die voor continuïteit in het bestuur zorgt. “We durven ook een afwijkend standpunt in te nemen ten opzichte van de landelijke VVD, bijvoorbeeld op het gebied van Schiphol. Natuurlijk is Schiphol belangrijk voor de economie, maar het moet hier in Amstelveen ook leefbaar blijven,” aldus Claudio Mancinelli. de voorzitter van de lokale VVD-afdeling.    

VEILIGHEID In het VVD-programma is er traditiegetrouw veel aandacht voor veiligheid. De VVD wil onder meer de komende vier jaar door met het lokale anti-inbrakenteam dat enkele jaren geleden is opgericht om het aantal inbraken terug te dringen. Maar ook het delen van kennis om lokale ondernemers te beschermen tegen cybercriminaliteit staat hoog op de agenda. 

COBRA MUSEUM Op gebied van cultuur heeft de VVD een nieuw concept uitgedacht voor het Cobra Museum dat volgens de partij zicht op een toekomstbestendig meerjarenplan kan bieden. De VVD stelt voor om van het museum een cultureel centrum te maken waar de Cobra-collectie nog steeds zichtbaar zal zijn, maar dan wel in kleinere opstelling. Daarnaast moet er ruimte zijn voor dansavonden, (jazz-) muziekavonden, debatavonden en andere culturele activiteiten. Verder wil de VVD de komende jaren flink investeren in vernieuwing van de voorgevel van de Cultuurstrip aan het Stadsplein (waarin onder meer de schouwburg en P60 gevestigd zijn). 

LOKALE LASTEN Bij dit alles wil de partij stijging van de lokale lasten tegengaan. “We willen indien noodzakelijk alleen stijging van de onroerende-zaakbelasting (ozb) met een inflatiecorrectie, tenzij dat door regels van het Rijk onmogelijk wordt gemaakt. Maar als de ozb dan toch omhoog moet, moeten de inwoners daar ook iets voor terug zien. Ik denk bijvoorbeeld aan compensatie voor de bomen die langs de A9 zijn verdwenen. Voor elke Amstelvener een boom, zou daarbij een goed idee zijn.”

KANDIDATENLIJST De leden hebben ook unaniem ingestemd met de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens VVD-voorzitter Mancinelli bevat de lijst een goede mix van nieuwe en ervaren kandidaten. Hij is ook blij dat het aandeel vrouwen significant is gegroeid naar 40 procent, zowel in de top 10 als op de totale lijst. die 23 namen telt. De partij kreeg de afgelopen jaren regelmatig kritiek dat de huidige tien leden tellende gemeenteraadsfractie slechts één vrouw telt. Daar komt de komende periode verandering in. “De keuze voor de vrouwen gebeurde daarbij op basis van kwaliteit,” aldus Mancinelli. 

Herbert Raat is, zoals de leden al eerder hebben bepaald, ook bij de komende verkiezingen weer de lijsttrekker. De top van de lijst, bestaat verder uit het huidige raadslid Janneke Leegstra (2), fractievoorzitter Kees Noomen (3) en burgerraadslid Jet Smit (4). Aansluitend volgen vier nieuwkomers: Menno van Leeuwen(5), Femke Lagerveld (6), Bart Dorgelo (7) en Elisa de Marco (8). Het ervaren raadslid Victor Frequin staat op plek 9 en daarna komen de huidige raadsleden Bas Zwart (10) en Arjan Gerritsen (11). Aansluitend volgen Ima Stokvis, het 20-jarige politieke talent Laura Oorschot, David Koekoek, Sophie Witteveen, Bernard Lensink, Charlotte Soh, Carl Stal, Tom Coumans en Benjamin Smalhout.

LIJSTDUWERS De VVD heeft nu tien zetels in de gemeenteraad en levert daarnaast twee wethouder aan het college, Herbert Raat en Rob Ellermeijer. De laatste heeft nu voor een plek als lijstduwer op de lijst gekozen en keert niet terug in de gemeenteraad. Ook het oudgediende raadslid Hans Bulsing en Rajiv Mehra uit de Indiaanse gemeenschap staan als lijstduwers op de lijst. Ellermeijer is eventueel wel beschikbaar voor een wethouderspost. “Maar dat is uiteraard onder meer afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen en of we mee mogen doen in het college. We beginnen nu weer met ‘nul’ en moeten het vertrouwen van de kiezers zien te winnen. De keuze van mogelijke wethouders is pas iets voor na de verkiezingen,” aldus Raat.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie