Buitensportpark in Ouderkerk.
Buitensportpark in Ouderkerk. archief / Naomi Heidinga

SP vraagt om ruimte voor buitenspeelplekken in Amstelveen

7 oktober 2021 om 11:00 Politiek

AMSTELVEEN De SP heeft bij het college van B en W om aandacht gevraagd voor kinderspeelplekken in Amstelveen. Dat partij vraagt het college onder meer of het bereid is om een norm van minstens 3 procent buitenspeelruimte te realiseren in nieuw te bouwen wijken. De SP wil ook weten of het college bereid is om in bestaande wijken speelvoorzieningen te realiseren waar deze het hardst nodig zijn.  

De partij wil kinderen stimuleren om buiten de spelen. De partij wijst daarbij onder meer op de uitkomsten van een onderzoek onder ouders dat is uitgevoerd door Jantje Beton. Daaruit blijkt dat 15 procent van de kinderen in Nederland nooit buiten speelt. Het gaat daarbij volgens Jantje Beton vooral om kinderen uit gezinnen die in de Randstad wonen en tot de ‘hogere sociale klasse’ behoren. 

BEWEEGRICHTLIJN Meer buitenspeelruimte is volgens de SP ook nodig omdat bijna de helft van de Nederlandse kinderen van nul tot 12 jaar  niet aan de richtlijn voldoet om dagelijks tenminste 60 minuten te bewegen. ‘Sinds het ontstaan van de coronapandemie zijn veel kinderen nog minder gaan bewegen. Daarom is het belangrijk om te investeren in onze kinderen zodat zij de ruimte hebben om buiten te kunnen spelen en bewegen en zich goed kunnen ontwikkelen,’ aldus de SP. De raadsfractie wil daarom weten hoe het plan van aanpak van het college eruit ziet om kinderen meer aan het sporten en bewegen te krijgen en In hoeverre het speelruimtebeleid hierop wordt aangepast.

ACTIE De gemeenteraad heeft vorige week de nota ‘Amstelveen Beweegt Nog Meer!’ vastgesteld, waarin voornemens van het college staan om het speelruimtebeleid te actualiseren. Het Beweegplein bij Panta Rhei is daarvoor volgens de SP een eerste aanzet. Volgens de partij focust de nota zich echter voornamelijk op de sport die beoefend wordt bij de sportverenigingen. De partij vraagt daarom om meer aandacht van buitenspeelplekken en wil weten of het college hierover in gesprek wil gaan met onder meer de kinderen uit de Eleanor Rooseveltlaan en de Jeanne d’Arclaan die in juni nog actie hebben gevoerd voor een speelplek bij hun in de buurt. De partij wijst er daarbij ook op een project in Eslrijk waar kinderen mee mogen denken over het vernieuwen van een buitenspeelplek aan de Ruwiellaan. 

SCHOOLPLEINEN De SP wil ook weten in hoeverre schoolpleinen en speelplaatsen van kinderdagverblijven na schooltijd worden opengesteld voor kinderen uit de wijk. Diverse schoolpleinen zijn nu gesloten buiten schooltijd vanwege vandalisme door hangjongeren in het verleden. De SP is er voor dat de de schoolpleinen en speelplaatsen na schooltijd zoveel mogelijk toegankelijk zijn. De partij vraagt het college om met de scholen en kinderdagverblijven te bespreken wat mogelijk is en hoe de gemeente hierbij kan ondersteuning kan bieden. De partij vraagt ook hoeveel speelplekken in de Amstelveense buitenruimte geschikt zij voor kinderen met een beperking. De SP wil dat de gemeente minimaal één, maar liefst meerdere speeltuinen realiseert die ook geschikt zijn voor deze kinderen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie