Langs de Bovenkerkerweg gaat veel veranderen. Er staat overigens nu veel groen.
Langs de Bovenkerkerweg gaat veel veranderen. Er staat overigens nu veel groen. René de Leeuw

D66 en VVD: ‘Woningbouw mag groen in Amstelveen niet verdringen’

19 november 2020 om 17:37 Politiek

AMSTELVEEN Groen in Amstelveen mag niet verdrongen worden door woningbouw. De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met een motie van D66 en VVD waarin het college wordt opgeroepen een ‘groennorm’ te introduceren om het groene karakter van de gemeente te bewaren, ondanks dat er de komende jaren veel woningen bij gebouwd worden.


De motie werd ingediend in het kader van een discussie over een nota waarin staat aangegeven waar er in Amstelveen de komende jaren mogelijkheden voor nieuwbouw zijn. Menigeen vreest dat groen daarbij een ondergeschoven kindje wordt. Volgens Tawros Aslanjan (D66) is groen niet alleen gezond, maar bevordert het ook sociale contacten in wijken: “Mensen zijn sneller geneigd om naar buiten te gaan, te bewegen en te recreëren. Een groennorm moet ervoor zorgen dat bij het omzetten van kantoren in woningen en nieuwbouw de bestaande kwantiteit en kwaliteit van het groen terugkeren. Investeringen in een groene omgeving verdienen zichzelf bovendien snel terug in een hogere waarde van woningen.”


UITZONDERINGEN De door D66 voorgestelde norm gaat in principe uit van terugkeer van groen bij bouwprojecten, maar uitzonderingen zijn mogelijk in de vorm van compensatie elders en het groen mag ook de hoogte ingaan. Aan groen elders zouden projectontwikkelaars dan financieel moeten bijdragen middels een storting in een fonds. Wethouder Floor Gordon zei dat de motie haar uit het hart gegrepen was: “Op dit moment kijken we al wel bij projecten naar compensatie van te verdwijnen groen, maar een visie hierop voor de hele stad ontbreekt. Het is tijd voor nieuw beleid.” De raad nam de motie unaniem aan.


BOUWWOEDE De raad ging ook unaniem akkoord met nog drie andere moties die de bouwwoede de komende jaren in goede banen moeten leiden. Zo kwamen VVD en D66 met nog een motie, en wel gericht op een goed doordachte inrichting van het gebied langs de oostzijde van de Bovenkerkerweg, waarvoor grote veranderingen op stapel staan. “Een quickscan voor Bovenkerkerweg 2-8, waar het college ruimte wil bieden aan circa 250 appartementen, heeft geleid tot onrust onder omwonenden,” aldus VVD-raadslid Arjan Gerritsen. “De verwachting is dat door bouwprojecten als De Scheg en Legmeer het verkeer op de Bovenkerkerweg belangrijk toeneemt. Daarom moet er voor dit gebied een totaalvisie komen, voorafgegaan door gesprekken met omwonenden. En daar moet ook het plan voor Bovenkerkerweg 2-8 goed in passen.”


VEEL GAANDE Wethouder Floor Gordon onderschreef het nut van een totaalvisie voor het gebied: “Er is daar veel gaande: het omzetten van kantoren in woningen, verbreding van de Bovenkerkerweg, bomen die veel water aan de bodem onttrekken, wat het dijklichaam daar minder stabiel maakt, en de ontwikkeling van Legmeer aan de overzijde. Dit alles mag het woonklimaat van Middenhoven niet negatief beïnvloeden.” Pier Rienks (CDA) vond de opzet van dergelijke gebiedsvisies uitstekend, maar constateerde wel dat dit voor het grote bouwproject aan de Groen van Prinstererlaan te laat komt.


TIJDELIJK AVA wil het nu braakliggende terrein naast het (gesloten) politiebureau Amstelveen-Zuid in Bovenkerk benutten voor tijdelijke woningen. “Omdat het gaat om een reservelocatie voor de lange termijn, leent deze plek zich hier uitstekend voor,” aldus AVA-fractieleider Michel Becker. “Er is behoefte in Amstelveen aan meer diversiteit van woningen. Er is onder starters en jongeren ook grote behoefte om, in afwachting van een definitieve oplossing, tijdelijke huisvesting te betrekken.” Bij tijdelijke huisvesting denkt Becker aan zogeheten ‘tiny houses’ of gestapelde containerwoningen. Een voordeel is dat de grond in Bovenkerk al eigendom is van de gemeente. Becker pleit ervoor de woningen zoveel mogelijk beschikbaar te stellen aan Amstelveners die staan ingeschreven bij Woningnet. Volgens Bert de Pijper (ChristenUnie) moeten bewoners wel perspectief krijgen op definitieve huisvesting. Wethouder Gordon gaat er graag mee aan de slag: “Onze handen jeuken. Wel gaat het misschien minder snel dan we willen vanwege de huidige enorme drukte voor het ambtelijk apparaat.”


HOUT Cheimaa Aouni (GroenLinks) vindt dat in bouwprojecten ook hout als bouwmateriaal een plek moet krijgen: “De huidige manier van bouwen vormt een zware belasting voor het milieu en er zijn alternatieven in de vorm van duurzaam bewerkt hout,” zei ze. Aouni erkent dat hout duurder is dan beton. “Maar daar staat tegenover dat hout goed isoleert tegen kou en geluid en dat het de bouwtijd aanzienlijk kan verkorten. Ook is de levensduur langer.” Wethouder Gordon vond het een prima idee. “Er wordt in de bouwwereld al veel met hout geëxperimenteerd en er komt hiervoor voldoende hout uit Nederlandse productiebossen. In Amstelveen is inmiddels een initiatief voor een gebouw aan de Ouderkerklaan dat geheel van hout wordt gebouwd.”

René de Leeuw


Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie