Afbeelding
Joop Touw

Gemeenteraad Amstelveen: ‘Wijkplatforms opheffen’

25 september 2020 om 14:49 Politiek

AMSTELVEEN De wijkplatforms verdwijnen en worden samengevoegd met bewonersinitiatiefgroepen. Ondanks verzet vanuit de oppositie ging een ruime meerderheid van de gemeenteraad woensdagavond akkoord met de nieuwe Participatievisie van het college waarin dit is opgenomen.

De reden om de platforms op te heffen is dat zij niet altijd representatief zijn voor de bewoners en wat er leeft in wijken. Volgens de SP is het voorstel van het college voor opheffing echter onvoldoende onderbouwd en daarom diende de fractie samen met BBA en GroenLinks een amendement in om meer scenario’s uit te werken voor de participatie van bewoners in de wijken. De SP erkent wel dat wijkplatforms niet altijd optimaal functioneren. “Maar dat geldt ook voor bewonersgroepen die de wijkplatforms moeten vervangen,” aldus SP-fractieleider Patrick Adriaans. “Platforms en bewonersgroepen kunnen ook heel goed naast elkaar bestaan, waarbij dan wel goed gekeken moet worden naar wat er van wie wordt verwacht.” Wat de SP betreft kán een scenario zijn het samengaan van platforms en bewonersgroepen. “Maar dat is geen uitgemaakte zaak,” aldus Adriaans. “Dat moet worden onderzocht.”

Martin Kortekaas (GroenLinks) miste in de nota waarom nieuwe participatievormen, zoals stadsgesprekken en online participatie, zoveel beter zouden zijn dan de platforms. Hij verbetert de platforms liever dan dat hij ze afschaft. Volgens CDA-raadslid Pier Rienks geeft het amendement goed de problemen weer: “Wie vertegenwoordigd wie? Dat speelt overigens ook bij stadsgesprekken, waarbij de opkomst soms bijzonder laag is.” Het amendement compenseert volgens Rienks verder “de lompe manier waarop het college de wijkcentra wil opheffen.”

ROLLEN Wethouder Frank Berkhout vond het collegevoorstel wel degelijk voldoende onderbouwd: “De platforms en bewonersgroepen hebben verschillende rollen, waarbij die van de platforms ophoudt te bestaan door andere vormen van participatie. Taken rond samenhang in wijken en initiatieven, die we voorheen bij de platforms hebben neergelegd, zijn overgegaan naar bewonersgroepen.” Voor Tom Coumans (VVD) voelde het amendement aan als overregulering: “De nota biedt juist alle instrumenten om de aanpak per wijk te variëren.” Het amendement werd met 21 stemmen voor en 14 tegen verworpen. De Participatievisie zelf werd aangenomen met 25 stemmen voor en 10 tegen.

René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie