Aanleg van galsvezelkabel.
Aanleg van galsvezelkabel. Archief

Actief voor Amstelveen pleit voor gratis glasvezelaansluitingen in Nes a/d Amstel

8 december 2023 om 09:59 Overig

AMSTELVEEN De raadsfractie van Actief voor Amstelveen vindt dat bewoners van Nes aan de Amstel net als bewoners van de bebouwde kom van Amstelveen recht op hebben op een gratis aansluiting op het glasvezelnet. Dat vanuit het gelijkheidsbeginsel. Dat zou wat de partij betreft in ieder geval moeten gelden voor huurders van woningcorporatie Eigen Haard. Nu is aansluiting op het glasvezelnet dat het bedrijf Glasdraad in Nes aan de Amstel wil aanleggen alleen mogelijk met een eigen financiële bijdrage van 150 euro per aansluiting. Bovendien moet minimaal 45 procent van de bewoners zich voor 18 december 2023 inschrijft om aanleg van glasvezelkabels in het dorp mogelijk te maken. Actief voor Amstelveen heeft hierover samen met GroenLinks vragen gesteld aan het college van B en W.

Op dit moment is KPN volop bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de bebouwde komt van Amstelveen. Inwoners die daaraan mee willen werken, kunnen in deze aanlegfase een gratis aansluiting in de woning krijgen. Als ze dat in een later stadium alsnog doen, moet ervoor betaald worden. Overigens gaat het alleen de aansluiting. Om ervan gebruik te kunnen maken moet een abonnement afgesloten worden.

KOSTEN TE HOOG

KPN legt geen glasvezelnet in het buitengebied van Amstelveen aan omdat de kosten daarvoor te hoog waren. Na jaren overleg is er, onder voorwaarden, besloten dit nu wél te realiseren. Glasdraad, een gezamenlijk bedrijf van TINC en Glaspoort, wil in kleinere dorpen en kernen in de buitengebieden van onder andere Amstelveen, een glasvezelnet aanleggen onder voorwaarden dat minimaal 45 procent van de bewoners zich voor 18 december 2023 inschrijft. Het glasvezelnet zou dan in 2024 en 2025 aangelegd kunnen worden. Bovendien moeten bewoners een eigen financiële bijdrage van 150 euro per aansluiting betaling.

EIGEN HAARD

Actief voor Amstelveen zou in ieder geval graag ziet dat dit voor bewoners van huurwoningen van corporatie Eigen Haard gratis wordt. Glasdraad wil volgens de lokale partij graag met Eigen Haard om de tafel gaan om te kijken hoe dit voor alle huurwoningen gerealiseerd kan worden. Dit om een ‘digitale kloof’ tegen te gaan. Eigen Haard geeft echter aan wel facilitaire ondersteuning te willen bieden, maar blijft bij haar standpunt dat er door de corporatie geen directe investeringen gedaan worden in dit glasvezelnetwerk.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Actief voor Amstelveen vraagt onder meer of het college van B en W ook vindt dat inwoners van het buitengebied Nes aan de Amstel recht hebben op een gratis glasvezelaansluiting. Verder wil de partij weten of het college bereid is om hierover voor bewoners van huurwoningen van Eigen Haard met de corporatie over in gesprek te gaan. Volgens de partij moeten B en W de corporatie erop wijzen dat zij hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Actief voor Amstelveen wil ook weten of de gemeente bereid is om deze kosten voor haar rekening te nemen als Eigen Haard dat niet doet. Het gaat volgens Actief voor Amstelveen om maximaal 100 aansluitingen á 150 euro.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie