Het Cobra Museum.
Het Cobra Museum. René de Leeuw

Lot van Cobra Museum nog onzeker; gemeenteraad kritisch over masterplan

16 november 2023 om 15:05 Overig Cobra Museum

AMSTELVEEN Het lot van het Cobra Museum is nog onzeker, ook na een lange avond waarin de raad zich boog over het masterplan van het museum om te kunnen blijven voortbestaan. Het college gaat op basis van dat plan, de informatie die woensdag over tafel ging en reacties van raadsleden, een voorstel maken. Dat moet er 21 november zijn, zodat de raad er 29 november over kan besluiten. College en raad zijn teleurgesteld over het masterplan.

Het college stelde eerder voor geen garantie te geven voor een dreigend tekort van 7 ton over 2023. Hierop stelde particulier Marius Touwen zich om garant hiervoor, waarmee de noodzaak van een gemeentegarantie wegviel. Het college wilde ook af van 1,4 miljoen euro subsidie per jaar voor het museum, maar door de stap van Touwen besloten college en raad het museum nog een kans te geven en mocht het een toekomstplan maken, het masterplan. 

MODERNISERING MUSEUMBELEID

Daarin wordt ervan uitgegaan dat het aantal bezoekers stijgt van 63.000 in 2023 naar 73.000 in 2027. “We willen het museumbeleid veranderen, moderniseren,” zei Touwen woensdag tegenover de raad. “Kleinere tentoonstellingen houden die minder kosten, en af en toe een knaller.” Er komen verder meer op Amstelveen gerichte activiteiten en samenwerking met andere culturele instellingen. De winkel en het café worden opgepept, het personeel wordt uitgebreid van 23 naar 25, met onder meer een commerciële man/vrouw. Er wordt gemikt op meer donaties en bedrijven die sponsoren. “Garanties kan ik niet geven,” zei Touwen. “Ik weet wel dat je met een goed programma en goede marketing meer kans hebt dat je meer mensen trekt.”

SPONSORS

Echt af is het plan nog niet, omdat de tijd erg kort was. Zo is Touwen nog in gesprek met mogelijke sponsors die de financiële opzet kunnen versterken. Volgens hem is het bij het museum financieel altijd een rommeltje geweest. “Omdat er te weinig geld was,” zei hij. “Het Cobra Museum heeft vanaf het begin te weinig subsidie gekregen om volwaardig te kunnen draaien. Vergelijkbare musea in vergelijkbare gemeenten krijgen doorgaans meer geld.”

HUURPRIJS

Voor het masterplan is desondanks uitgegaan van de door de gemeente gereserveerde 1,4 miljoen euro subsidie per jaar. “Maar we kwamen tot de conclusie dat dit niet ging,” aldus Touwen. “De huur van 411.000 euro is te hoog. Ik heb er een taxateur naar laten kijken en die vindt slechts de helft van die huurprijs gerechtvaardigd is. Er moet zo’n 2 ton van de huur af.” Dat betekent dat het museum de gemeente nog eens 2 ton extra per jaar kost. Verder vergen aanpassingen aan het gebouw nog eens eenmalig 2 miljoen euro, ook voor rekening van de gemeente, al gaf Touwen aan dat bedrag wel te willen fourneren in de vorm van een hypotheek op het gebouw. 

‘DAT KAN ZOMAAR NIET’

Volgens wethouder Financiën Adam Elzakalai kan dat allemaal zomaar niet. “Het verlagen van de huur past niet in de huursystematiek van de gemeente. Als we ervan afwijken voor het Cobra Museum, dan moeten we dat ook doen voor bijvoorbeeld de schouwburg of het poppentheater. En de 88 euro per vierkante meter die het museum nu betaalt, is laag vergeleken met andere gemeenten. Verder is het ook niet zomaar mogelijk een hypotheek af te sluiten op het pand, dat eigendom is van de gemeente. Want als niet aan verplichtingen wordt voldaan, dan moet ons pand worden verkocht.”

FORS BEDRAG

Wethouder Herbert Raat vond 1,4 miljoen toch best een fors bedrag voor een kleine groep: “Waar het nu om gaat is een aanpak waar wij als college en raad vertrouwen in hebben, waar Amstelveen trots op kan zijn en wat goed is voor ons culturele klimaat. En dat we niet meer in crisis na crisis terechtkomen. Het college is teleurgesteld in het plan. We hadden er meer van verwacht.” Raat kon nog niet aangeven wat er in het voorstel van 21 november komt te staan: “We hebben nog geen eindconclusie. Het is een duivels dilemma. Maar we willen niet blijven doormodderen.”

KNOOP DOORHAKKEN

Ook raadsleden waren niet positief. Sandra van Engelen (CDA): “Als het een probleem geweest was van één of twee jaar, dan hadden we hier nu deze discussie niet. Maar dit duurt al zóveel jaar. Ik voel me er verdrietig bij, maar misschien moeten we de knoop nu toch maar eens doorhakken.” Ze wil wel graag, ook zonder museum, de Cobra collectie voor Amstelveen behouden. Stieneke Kruijer (GroenLinks) vond dat Touwen op veel vragen prima antwoorden had, maar zag daar geen garantie in dat de problemen tot het verleden gaan behoren. Patrick Adriaans (SP) zocht naar een tussenoplossing, zoals subsidie niet voor vier jaar vastleggen, maar bijvoorbeeld eerst maar voor één jaar. Robert Zuidbroek (D66) sloot zich daarbij aan: “Als er een mogelijkheid is om in een jaar tijd tot iets te komen waar we twintig jaar mee vooruit kunnen, dan hoor ik dat graag van het college.” Wethouder Elzakalai wees erop dat het lastig is om een investering van 2 miljoen te rechtvaardigen voor slechts één jaar: “Maar als je je beperkt tot die 1,4 miljoen subsidie, dan rijst de vraag of het museum daarmee het masterplan wel kan uitvoeren.”

René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie