Het raadhuis van Amstelveen.
Het raadhuis van Amstelveen. Gemeente Amstelveen

Onterechte verzending van dwangbevelen door menselijke fout bij gemeente

4 oktober 2023 om 12:32 Overig

AMSTELVEEN Een menselijke fout was er de oorzaak van dat de gemeente op 1 september onterecht aan een aantal inwoners een dwangbevel voor de gemeentelijke belastingen heeft toegestuurd. Dat meldt het college van B en W in antwoord op vragen die de gemeenteraadsfractie van de SP had gesteld over het incident. 

Nadat de onterechte dwangbevelen waren verstuurd, kreeg de gemeente een groot aantal reacties. Daarop is direct een intern onderzoek gestart naar de oorzaak. Met een persbericht op 5 september en een brief aan betrokkenen op 6 september is gemeld dat het dwangbevel als niet verzonden moest worden beschouwd. In dezelfde brief is tevens gemeld dat eventueel betaalde extra kosten zouden worden terugbetaald. Op 15 september zijn alle belanghebbenden per brief op de hoogte gesteld van de menselijke fout waardoor er direct een dwangbevel is gestuurd in plaats van een herinnering of aanmaning. 

Sinds 2019 krijgen inwoners die niet op tijd betalen eerst een kosteloze herinnering op vriendelijke toon toegezonden. De meeste inwoners reageren hierop met betalingen of verzoeken om een betalingsregeling. Pas als hierop geen betaling of reactie wordt ontvangen, wordt een aanmaning met kosten verzonden. Als ook op de aanmaning geen reactie en/of betaling is ontvangen, dan wordt pas een dwangbevel toegezonden. Het college in reactie op de vragen van de SP dat deze in wat minder vriendelijk toon is gesteld, ‘in de hoop dat hierop dan wel enige reactie of betaling komt’.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie